Obec:Stará Turá
Cintorín:   CintorĂ­n II. - Husitská cesta
Vyhotovil:   TOPSET, Stupava
Aktualizácia:   09.11.2018 (aktualizáciu vykonáva správca IS cintorína)Autor a zhotoviteľ mapy TOPSET Stupava, www.topset.sk


© Všetky práva vlastníka autorských práv vyhradené. Výtlačok mapy možno použiť len na súkromné účely. Ďalšie rozmnožovanie, zverejňovanie,
    úpravy a použitie na komerčné účely je dovolené len s výslovným súhlasom vlastníka autorských práv.