Virtuálne cintoríny - oficiálny portál cintorínov
Obec: Borinka
Cintorín: Borinka
Aktuálne zapálených sviečok: 2
Aktuálne položených vencov: 2
Mierka:  
Orientačná mapa