Virtuálne cintoríny - oficiálny portál cintorínov
Obec: Stráňavy
Cintorín: Stráňavy
Aktuálne zapálených sviečok: 4
Aktuálne položených vencov: 2
Mierka:  
Orientačná mapa