Virtuálne cintoríny - oficiálny portál cintorínov
Obec: Malinovo
Cintorín: Cintorín Malinovo
Aktuálne zapálených sviečok: 3
Aktuálne položených vencov: 0
Mierka:  
Orientačná mapa