Virtuálne cintoríny - oficiálny portál cintorínov
Obec: Nitra
Cintorín: Vojenský cintorín
Aktuálne zapálených sviečok: 0
Aktuálne položených vencov: 0
Mierka:  
Orientačná mapa