Virtuálne cintoríny - oficiálny portál cintorínov
Obec: Nová Ves nad Žitavou
Cintorín: Nová Ves nad Žitavou
Aktuálne zapálených sviečok: 1
Aktuálne položených vencov: 0
Mierka:  
Orientačná mapa