Virtuálne cintoríny - oficiálny portál cintorínov
Obec: Plavecký Peter
Cintorín: Cintorín Plavecký Peter
Aktuálne zapálených sviečok: 2
Aktuálne položených vencov: 0
Mierka:  
Orientačná mapa