Virtuálne cintoríny - oficiálny portál cintorínov
Obec: Ružindol
Cintorín: Cintorín Ružindol
Aktuálne zapálených sviečok: 0
Aktuálne položených vencov: 0
Mierka:  
Orientačná mapa