Virtuálne cintoríny - oficiálny portál cintorínov
Obec: Stará Turá
Cintorín: Cintorín II. - Husitská cesta
Aktuálne zapálených sviečok: 0
Aktuálne položených vencov: 0
Mierka:  
Orientačná mapa