Virtuálne cintoríny - oficiálny portál cintorínov
Obec: Dolný Lopašov
Cintorín: Cintorín Dolný Lopašov
Aktuálne zapálených sviečok: 2
Aktuálne položených vencov: 0
Mierka:  
Orientačná mapa
 
Služby mesta
PIEŠŤANY