Virtuálne cintoríny - oficiálny portál cintorínov
Obec: Batizovce
Cintorín: Batizovce
Aktuálne zapálených sviečok: 1
Aktuálne položených vencov: 2
Mierka:  
Orientačná mapa