Virtuálne cintoríny - oficiálny portál cintorínov
Obec: Gemerská Hôrka
Cintorín: Cintorín Gemerská Hôrka
Aktuálne zapálených sviečok: 0
Aktuálne položených vencov: 0
Mierka:  
Orientačná mapa