Virtuálne cintoríny - oficiálny portál cintorínov
Obec: Kostolište
Cintorín: Cintorín Kostolište
Aktuálne zapálených sviečok: 3
Aktuálne položených vencov: 1
Mierka:  
Orientačná mapa