Virtuálne cintoríny - oficiálny portál cintorínov
Obec: Bratislava - Lamač
Cintorín: Krematórium Bratislava
Aktuálne zapálených sviečok: 8
Aktuálne položených vencov: 2
Mierka:  
Orientačná mapa