Podmienky registrácie na www.cintoriny.sk
(znenie platné od 27.2.2023)

  1. Portál www.cintoriny.sk poskytuje používateľom informácie o zosnulých a miestach ich posledného odpočinku. Prevádzkovateľom portálu je spoločnosť TOPSET Solutions s.r.o., so sídlom: Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava, IČO 46919805 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“).
  2. Kronika (ďalej ako „Kronika“) je služba portálu, ktorá umožňuje používateľom pridávať a prehliadať spomienky, životopisy a fotografie zosnulých.
  3. Na pridávanie obsahu do Kroniky je potrebná registrácia. V rámci registrácie Prevádzkovateľ vyžaduje od používateľa zadanie e-mailovej adresy na identifikáciu používateľa. Na prehliadanie obsahu Kroniky nie je nutná registrácia.
  4. Pridaním spomienky alebo životopisu dáva autor Prevádzkovateľovi súhlas na ich zverejnenie v rámci portálu www.cintoriny.sk. Pri pridaní príspevku alebo životopisu sa zaznamenáva IP adresa zariadenia, z ktorého bol príspevok alebo životopis pridaný, a to za účelom zabezpečenia plynulého chodu portálu a prevencie nadmernej záťaže serverov.
  5. Obsah spomienok a životopisov musí byť v súlade s dobrými mravmi a nesmie porušovať zákony Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať nevhodné spomienky a životopisy.
  6. Nahratím fotografií do Kroniky používateľ potvrdzuje, že disponuje autorskými právami k nim a poskytuje Prevádzkovateľovi súhlas s ich zverejnením v rámci kroniky.
  7. Obsah fotografií nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi a nesmú ním byť porušené zákony Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie nevhodných fotografií.
  8. Ktorýkoľvek používateľ môže Prevádzkovateľa upozorniť na nevhodný obsah podľa bodov 5 a 7 buď pomocou integrovanej funkcionality portálu alebo odoslaním e-mailu na adresu info@topset.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o ponechaní alebo zmazaní nevhodného obsahu.