Obec:Marianka
Cintorín:   CintorĂ­n Marianka
Vyhotovil:   TOPSET, Stupava
Aktualizácia:   04.11.2018 (aktualizáciu vykonáva správca IS cintorína)



Autor a zhotoviteľ mapy TOPSET Stupava, www.topset.sk


© Všetky práva vlastníka autorských práv vyhradené. Výtlačok mapy možno použiť len na súkromné účely. Ďalšie rozmnožovanie, zverejňovanie,
    úpravy a použitie na komerčné účely je dovolené len s výslovným súhlasom vlastníka autorských práv.