Obec:Star%C3%A1%20Tur%C3%A1
Cintorín:   Cintor%C3%ADn%20II.%20-%20Husitsk%C3%A1%20cesta
Vyhotovil:   TOPSET, Stupava
Aktualizácia:   09.11.2018 (aktualizáciu vykonáva správca IS cintorína)Autor a zhotoviteľ mapy TOPSET Stupava, www.topset.sk


© Všetky práva vlastníka autorských práv vyhradené. Výtlačok mapy možno použiť len na súkromné účely. Ďalšie rozmnožovanie, zverejňovanie,
    úpravy a použitie na komerčné účely je dovolené len s výslovným súhlasom vlastníka autorských práv.