Obec:Nitra
Cintorín:   VojenskĂ˝ cintorĂ­n
Vyhotovil:   TOPSET, Stupava
Aktualizácia:   10.04.2021 (aktualizáciu vykonáva správca IS cintorína)Autor a zhotoviteľ mapy TOPSET Stupava, www.topset.sk


© Všetky práva vlastníka autorských práv vyhradené. Výtlačok mapy možno použiť len na súkromné účely. Ďalšie rozmnožovanie, zverejňovanie,
    úpravy a použitie na komerčné účely je dovolené len s výslovným súhlasom vlastníka autorských práv.