Počet obcí: 1Počet cintorínov: 0

VÚC: Bratislavský
  Okres: Bratislava
    Mesto: Bratislava - Jarovce