Počet obcí: 2Počet cintorínov: 1

VÚC: Košický
  Okres: Trebišov
    Mesto: Klin nad Bodrogom
VÚC: Žilinský
  Okres: Námestovo
    Mesto: Klin   
      Cintorín: Cintorín Klin