Počet obcí: 2Počet cintorínov: 2

VÚC: Žilinský
  Okres: Liptovský Mikuláš
    Mesto: Konská   
      Cintorín: Konská
  Okres: Žilina
    Mesto: Konská    
      Cintorín: Konská