Počet obcí: 1Počet cintorínov: 0

VÚC: Bratislavský
  Okres: Senec
    Mesto: Senec