Počet obcí: 1Počet cintorínov: 1

VÚC: Žilinský
  Okres: Námestovo
    Mesto: Zubrohlava   
      Cintorín: Cintorín Zubrohlava