Počet obcí: 2944Počet cintorínov: 545

    Mesto: Test   
      Cintorín: test
VÚC: Banskobystrický
  Okres: Banská Bystrica
    Mesto: Badín
    Mesto: Baláže
    Mesto: Banská Bystrica   
      Cintorín: Banská Bystrica
    Mesto: Brusno 
    Mesto: Čerín
    Mesto: Dolná Mičiná
    Mesto: Dolný Harmanec
    Mesto: Donovaly 
    Mesto: Dúbravica
    Mesto: Harmanec
    Mesto: Hiadeľ   
    Mesto: Horná Mičiná
    Mesto: Horné Pršany
    Mesto: Hrochoť
    Mesto: Hronsek   
      Cintorín: Cintorín Hronsek
    Mesto: Kordíky
    Mesto: Králiky
    Mesto: Kynceľová
    Mesto: Ľubietová
    Mesto: Lučatín
    Mesto: Malachov
    Mesto: Medzibrod
    Mesto: Moštenica
    Mesto: Motyčky
    Mesto: Môlča
    Mesto: Nemce
    Mesto: Oravce
    Mesto: Podkonice
    Mesto: Pohronský Bukovec
    Mesto: Poniky
    Mesto: Povrazník
    Mesto: Priechod
    Mesto: Riečka
    Mesto: Sebedín - Bečov
    Mesto: Selce
    Mesto: Slovenská Ľupča
    Mesto: Staré Hory
    Mesto: Strelníky
    Mesto: Špania Dolina 
    Mesto: Tajov
    Mesto: Turecká
    Mesto: Vlkanová
  Okres: Banská Štiavnica
    Mesto: Baďan
    Mesto: Banská Belá
    Mesto: Banská Štiavnica
    Mesto: Banský Studenec
    Mesto: Beluj
    Mesto: Dekýš
    Mesto: Ilija 
    Mesto: Kozelník
    Mesto: Močiar
    Mesto: Počúvadlo
    Mesto: Podhorie
    Mesto: Prenčov
    Mesto: Svätý Anton
    Mesto: Štiavnické Bane
    Mesto: Vysoká
  Okres: Brezno
    Mesto: Bacúch
    Mesto: Beňuš
    Mesto: Braväcovo
    Mesto: Brezno
    Mesto: Bystrá
    Mesto: Čierny Balog
    Mesto: Dolná Lehota
    Mesto: Drábsko
    Mesto: Heľpa
    Mesto: Horná Lehota
    Mesto: Hronec
    Mesto: Jarabá 
    Mesto: Jasenie
    Mesto: Lom nad Rimavicou
    Mesto: Michalová
    Mesto: Mýto pod Ďumbierom
    Mesto: Nemecká
    Mesto: Osrblie
    Mesto: Podbrezová
    Mesto: Pohorelá
    Mesto: Pohronská Polhora
    Mesto: Polomka
    Mesto: Predajná
    Mesto: Ráztoka
    Mesto: Sihla
    Mesto: Šumiac
    Mesto: Telgárt
    Mesto: Valaská
    Mesto: Vaľkovňa
    Mesto: Závadka nad Hronom
  Okres: Detva
    Mesto: Detva   
      Cintorín: Dolný cintorín
      Cintorín: Kalvária
      Cintorín: Stredný - ľavá strana
      Cintorín: Stredný cintorín
    Mesto: Detvianska Huta
    Mesto: Dúbravy 
    Mesto: Horný Tisovník
    Mesto: Hriňová
    Mesto: Klokoč
    Mesto: Korytárky
    Mesto: Kriváň
    Mesto: Látky
    Mesto: Podkriváň
    Mesto: Slatinské Lazy
    Mesto: Stará Huta
    Mesto: Stožok
    Mesto: Vígľaš
    Mesto: Vígľašská Huta - Kalinka
  Okres: Krupina
    Mesto: Bzovík
    Mesto: Cerovo
    Mesto: Čabradský Vrbovok
    Mesto: Čekovce
    Mesto: Devičie
    Mesto: Dolné Mladonice
    Mesto: Dolný Badín
    Mesto: Domaníky
    Mesto: Drážovce
    Mesto: Drienovo
    Mesto: Dudince
    Mesto: Hontianske Moravce
    Mesto: Hontianske Nemce
    Mesto: Hontianske Tesáre
    Mesto: Horné Mladonice
    Mesto: Horný Badín
    Mesto: Jalšovík
    Mesto: Kozí Vrbovok
    Mesto: Kráľovce - Krnišov
    Mesto: Krupina 
    Mesto: Lackov
    Mesto: Ladzany
    Mesto: Lišov
    Mesto: Litava
    Mesto: Medovarce
    Mesto: Rykynčice
    Mesto: Sebechleby
    Mesto: Selce
    Mesto: Senohrad
    Mesto: Sudince
    Mesto: Súdovce
    Mesto: Terany
    Mesto: Trpín
    Mesto: Uňatín
    Mesto: Zemiansky Vrbovok
    Mesto: Žibritov
  Okres: Lučenec
    Mesto: Ábelová
    Mesto: Belina
    Mesto: Biskupice
    Mesto: Boľkovce
    Mesto: Budiná
    Mesto: Bulhary
    Mesto: Buzitka
    Mesto: Čakanovce
    Mesto: Čamovce
    Mesto: Divín
    Mesto: Dobroč
    Mesto: Fiľakovo 
    Mesto: Fiľakovské Biskupice
    Mesto: Fiľakovské Kováče
    Mesto: Gregorova Vieska
    Mesto: Halič   
      Cintorín: Halič
    Mesto: Holiša
    Mesto: Jelšovec
    Mesto: Kalonda
    Mesto: Kotmanová   
      Cintorín: Cintorín Kotmanová
    Mesto: Lehôtka
    Mesto: Lentvora
    Mesto: Lipovany
    Mesto: Lovinobaňa
    Mesto: Ľuboreč
    Mesto: Lučenec 
    Mesto: Lupoč
    Mesto: Mašková
    Mesto: Mikušovce
    Mesto: Mučín
    Mesto: Mýtna
    Mesto: Nitra nad Ipľom
    Mesto: Panické Dravce
    Mesto: Píla
    Mesto: Pleš
    Mesto: Podrečany
    Mesto: Polichno
    Mesto: Praha  
    Mesto: Prša
    Mesto: Radzovce
    Mesto: Rapovce
    Mesto: Ratka
    Mesto: Ružiná
    Mesto: Stará Halič
    Mesto: Šávoľ
    Mesto: Šiatorská Bukovinka
    Mesto: Šíd
    Mesto: Šurice
    Mesto: Točnica
    Mesto: Tomášovce
    Mesto: Trebeľovce
    Mesto: Trenč
    Mesto: Tuhár   
      Cintorín: Tuhár
    Mesto: Veľká nad Ipľom
    Mesto: Veľké Dravce
    Mesto: Vidiná
  Okres: Poltár
    Mesto: Breznička
    Mesto: Cinobaňa
    Mesto: České Brezovo
    Mesto: Ďubákovo
    Mesto: Hradište
    Mesto: Hrnčiarska Ves
    Mesto: Hrnčiarske Zalužany
    Mesto: Kalinovo 
    Mesto: Kokava nad Rimavicou
    Mesto: Krná
    Mesto: Málinec
    Mesto: Mládzovo
    Mesto: Nové Hony
    Mesto: Ozdín
    Mesto: Pinciná
    Mesto: Poltár
    Mesto: Rovňany
    Mesto: Selce
    Mesto: Sušany
    Mesto: Šoltýska
    Mesto: Uhorské
    Mesto: Utekáč
    Mesto: Veľká Ves
    Mesto: Zlatno
  Okres: Revúca
    Mesto: Držkovce
    Mesto: Gemer
    Mesto: Gemerská Ves   
      Cintorín: Cintorín Hrkáč
      Cintorín: Cintorín Šankovce
    Mesto: Gemerské Teplice
    Mesto: Gemerský Sad
    Mesto: Hrlica
    Mesto: Hucín
    Mesto: Chvalová
    Mesto: Chyžné
    Mesto: Jelšava
    Mesto: Kameňany
    Mesto: Leváre
    Mesto: Levkuška
    Mesto: Licince
    Mesto: Lubeník
    Mesto: Magnezitovce
    Mesto: Mokrá Lúka   
      Cintorín: Evanjelický
      Cintorín: Katolícky
    Mesto: Muráň
    Mesto: Muránska Dlhá Lúka 
    Mesto: Muránska Huta 
    Mesto: Muránska Lehota
    Mesto: Muránska Zdychava
    Mesto: Nandraž
    Mesto: Otročok
    Mesto: Ploské
    Mesto: Polina
    Mesto: Prihradzany
    Mesto: Rákoš
    Mesto: Rašice
    Mesto: Ratková
    Mesto: Ratkovské Bystré
    Mesto: Revúca 
    Mesto: Revúcka Lehota
    Mesto: Rybník
    Mesto: Sása
    Mesto: Sirk
    Mesto: Skerešovo
    Mesto: Šivetice
    Mesto: Tornaľa
    Mesto: Turčok
    Mesto: Višňové
    Mesto: Žiar
  Okres: Rimavská Sobota
    Mesto: Abovce   
      Cintorín: Abovce
    Mesto: Babinec
    Mesto: Barca
    Mesto: Bátka
    Mesto: Belín
    Mesto: Blhovce
    Mesto: Bottovo
    Mesto: Budikovany
    Mesto: Cakov
    Mesto: Čerenčany
    Mesto: Čierny Potok
    Mesto: Číž
    Mesto: Dolné Zahorany
    Mesto: Dražice
    Mesto: Drienčany
    Mesto: Drňa
    Mesto: Dubno
    Mesto: Dubovec
    Mesto: Dulovo
    Mesto: Figa
    Mesto: Gemerček
    Mesto: Gemerské Dechtáre
    Mesto: Gemerské Michalovce
    Mesto: Gemerský Jablonec
    Mesto: Gortva
    Mesto: Hajnáčka
    Mesto: Hnúšťa   
      Cintorín: Cintorín Brádno
      Cintorín: Cintorín Hačava
      Cintorín: Cintorín Polom
    Mesto: Hodejov
    Mesto: Hodejovec
    Mesto: Horné Zahorany
    Mesto: Hostice
    Mesto: Hostišovce
    Mesto: Hrachovo
    Mesto: Hrušovo
    Mesto: Hubovo
    Mesto: Husiná
    Mesto: Chanava
    Mesto: Chrámec
    Mesto: Ivanice
    Mesto: Janice
    Mesto: Jesenské   
      Cintorín: Cintorín Jesenské
    Mesto: Jestice
    Mesto: Kaloša
    Mesto: Kesovce
    Mesto: Klenovec
    Mesto: Kociha
    Mesto: Konrádovce
    Mesto: Kráľ
    Mesto: Kraskovo
    Mesto: Krokava
    Mesto: Kružno
    Mesto: Kyjatice
    Mesto: Lehota nad Rimavicou
    Mesto: Lenartovce
    Mesto: Lenka
    Mesto: Lipovec
    Mesto: Lukovištia
    Mesto: Martinová
    Mesto: Neporadza
    Mesto: Nižný Skálnik
    Mesto: Nová Bašta
    Mesto: Orávka
    Mesto: Ožďany
    Mesto: Padarovce
    Mesto: Pavlovce
    Mesto: Petrovce
    Mesto: Poproč  
    Mesto: Potok
    Mesto: Radnovce
    Mesto: Rakytník
    Mesto: Ratkovská Lehota
    Mesto: Ratkovská Suchá
    Mesto: Riečka
    Mesto: Rimavská Baňa
    Mesto: Rimavská Seč
    Mesto: Rimavská Sobota
    Mesto: Rimavské Brezovo
    Mesto: Rimavské Janovce
    Mesto: Rimavské Zalužany
    Mesto: Rovné
    Mesto: Rumince
    Mesto: Slizké
    Mesto: Stará Bašta
    Mesto: Stránska
    Mesto: Studená
    Mesto: Sútor
    Mesto: Šimonovce
    Mesto: Širkovce
    Mesto: Španie Pole
    Mesto: Štrkovec
    Mesto: Tachty
    Mesto: Teplý Vrch
    Mesto: Tisovec
    Mesto: Tomášovce
    Mesto: Uzovská Panica
    Mesto: Valice
    Mesto: Včelince
    Mesto: Večelkov
    Mesto: Veľké Teriakovce
    Mesto: Veľký Blh
    Mesto: Vieska nad Blhom
    Mesto: Vlkyňa 
    Mesto: Vyšné Valice
    Mesto: Vyšný Skálnik
    Mesto: Zádor
    Mesto: Zacharovce
    Mesto: Žíp
  Okres: Veľký Krtíš
    Mesto: Balog nad Ipľom
    Mesto: Bátorová
    Mesto: Brusník
    Mesto: Bušince
    Mesto: Čebovce
    Mesto: Čeláre
    Mesto: Čelovce   
      Cintorín: Cintorín Čelovce
    Mesto: Červeňany
    Mesto: Dačov Lom
    Mesto: Dolinka
    Mesto: Dolná Strehová
    Mesto: Dolné Plachtince
    Mesto: Dolné Strháre
    Mesto: Ďurkovce
    Mesto: Glabušovce
    Mesto: Horná Strehová
    Mesto: Horné Plachtince
    Mesto: Horné Strháre
    Mesto: Hrušov
    Mesto: Chrastince
    Mesto: Chrťany
    Mesto: Ipeľské Predmostie
    Mesto: Kamenné Kosihy
    Mesto: Kiarov
    Mesto: Kleňany
    Mesto: Koláre
    Mesto: Kosihovce
    Mesto: Kosihy nad Ipľom
    Mesto: Kováčovce
    Mesto: Lesenice   
      Cintorín: Lesenice
    Mesto: Ľuboriečka
    Mesto: Malá Čalomija
    Mesto: Malé Straciny
    Mesto: Malé Zlievce
    Mesto: Malý Krtíš   
      Cintorín: Malý Krtíš I.
      Cintorín: Malý Krtíš II.
    Mesto: Modrý Kameň
    Mesto: Muľa
    Mesto: Nenince
    Mesto: Nová Ves
    Mesto: Obeckov
    Mesto: Olováry
    Mesto: Opatovská Nová Ves
    Mesto: Opava
    Mesto: Pôtor
    Mesto: Pravica
    Mesto: Príbelce
    Mesto: Sečianky
    Mesto: Seľany
    Mesto: Senné
    Mesto: Sklabiná
    Mesto: Slovenské Ďarmoty
    Mesto: Slovenské Kľačany
    Mesto: Stredné Plachtince
    Mesto: Sucháň
    Mesto: Suché Brezovo
    Mesto: Širákov
    Mesto: Šuľa
    Mesto: Trebušovce
    Mesto: Veľká Čalomija
    Mesto: Veľká Ves nad Ipľom
    Mesto: Veľké Straciny
    Mesto: Veľké Zlievce
    Mesto: Veľký Krtíš   
      Cintorín: Cintorín Veľký Krtíš
    Mesto: Veľký Lom
    Mesto: Vieska
    Mesto: Vinica
    Mesto: Vrbovka
    Mesto: Záhorce   
      Cintorín: Cintorín Podlužany
      Cintorín: Cintorín Selešťany 1
      Cintorín: Cintorín Selešťany 2
      Cintorín: Cintorín Záhorce
    Mesto: Závada
    Mesto: Zombor
    Mesto: Želovce
  Okres: Zvolen
    Mesto: Babiná
    Mesto: Bacúrov
    Mesto: Breziny
    Mesto: Budča
    Mesto: Bzovská Lehôtka
    Mesto: Dobrá Niva
    Mesto: Dubové 
    Mesto: Hronská Breznica
    Mesto: Kováčová
    Mesto: Lešť (vojenský obvod)
    Mesto: Lieskovec
    Mesto: Lukavica
    Mesto: Michalková
    Mesto: Očová
    Mesto: Ostrá Lúka
    Mesto: Pliešovce
    Mesto: Podzámčok
    Mesto: Sása
    Mesto: Sielnica
    Mesto: Sliač
    Mesto: Tŕnie
    Mesto: Turová
    Mesto: Veľká Lúka
    Mesto: Zvolen   
      Cintorín: Cintorín Zvolen
      Cintorín: Môťová
    Mesto: Zvolenská Slatina
    Mesto: Železná Breznica
  Okres: Žarnovica
    Mesto: Brehy
    Mesto: Brchy
    Mesto: Hodruša - Hámre
    Mesto: Horné Hámre 
    Mesto: Hrabičov 
    Mesto: Hronský Beňadik
    Mesto: Kľak   
      Cintorín: Kľak
    Mesto: Malá Lehota
    Mesto: Nová Baňa
    Mesto: Orovnica 
    Mesto: Ostrý Grúň
    Mesto: Píla
    Mesto: Rudno nad Hronom
    Mesto: Tekovská Breznica
    Mesto: Veľká Lehota
    Mesto: Veľké Pole
    Mesto: Voznica
    Mesto: Žarnovica   
      Cintorín: Nový cintorín
      Cintorín: Revištské Podzámčie
      Cintorín: Starý cintorín
      Cintorín: Urnový háj
    Mesto: Župkov
  Okres: Žiar nad Hronom
    Mesto: Bartošova Lehôtka 
    Mesto: Bzenica  
    Mesto: Dolná Trnávka 
    Mesto: Dolná Ves 
    Mesto: Dolná Ždaňa 
    Mesto: Hliník nad Hronom 
    Mesto: Horná Ves 
    Mesto: Horná Ždaňa 
    Mesto: Hronská Dúbrava 
    Mesto: Ihráč    
      Cintorín: Ihráč
    Mesto: Janova Lehota 
    Mesto: Jastrabá 
    Mesto: Kopernica 
    Mesto: Kosorín 
    Mesto: Krahule 
    Mesto: Kremnica 
    Mesto: Kremnické Bane 
    Mesto: Kunešov 
    Mesto: Ladomerská Vieska 
    Mesto: Lehôtka pod Brehmi 
    Mesto: Lovča 
    Mesto: Lovčica - Trubín  
    Mesto: Lúčky 
    Mesto: Lutila 
    Mesto: Nevoľné 
    Mesto: Pitelová 
    Mesto: Prestavlky 
    Mesto: Prochot 
    Mesto: Repište 
    Mesto: Sklené Teplice 
    Mesto: Slaská 
    Mesto: Stará Kremnička 
    Mesto: Trnavá Hora 
    Mesto: Vyhne  
    Mesto: Žiar nad Hronom    
      Cintorín: Cintorín Šášovské Podhradie
      Cintorín: Cintorín Žiar nad Hronom
VÚC: Bratislavský
  Okres: Bratislava
    Mesto: Bratislava - Čunovo    
      Cintorín: Cintorín Čunovo
    Mesto: Bratislava - Devín    
      Cintorín: Cintorín Devín
    Mesto: Bratislava - Devínska Nová Ves    
    Mesto: Bratislava - Dúbravka    
      Cintorín: Cintorín Dúbravka
    Mesto: Bratislava - Jarovce  
    Mesto: Bratislava - Karlova Ves    
      Cintorín: Cintorín Karlova Ves
      Cintorín: Cintorín Slávičie údolie
    Mesto: Bratislava - Lamač    
      Cintorín: Cintorín Lamač
      Cintorín: Krematórium Bratislava
    Mesto: Bratislava - Nové Mesto  
    Mesto: Bratislava - Petržalka    
      Cintorín: Cintorín Petržalka
    Mesto: Bratislava - Podunajské Biskupice    
      Cintorín: Cintorín Komárov
      Cintorín: Cintorín Podunajské Biskupice
    Mesto: Bratislava - Rača    
      Cintorín: Cintorín Rača
    Mesto: Bratislava - Rusovce    
      Cintorín: Cintorín Rusovce
    Mesto: Bratislava - Ružinov    
      Cintorín: Cintorín Prievoz
      Cintorín: Martinský cintorín
    Mesto: Bratislava - Staré Mesto    
      Cintorín: Cintorín Kozia brána
      Cintorín: Mikulášsky cintorín
      Cintorín: Neologický cintorín
      Cintorín: Ondrejský cintorín
    Mesto: Bratislava - Vajnory    
      Cintorín: Cintorín Vajnory
    Mesto: Bratislava - Vrakuňa    
      Cintorín: Cintorín Stará Vrakuňa
      Cintorín: Cintorín Vrakuňa (Ružinov)
    Mesto: Bratislava - Záhorská Bystrica    
      Cintorín: Záhorská Bystrica
  Okres: Malacky
    Mesto: Borinka   
      Cintorín: Borinka
    Mesto: Gajary 
    Mesto: Jablonové 
    Mesto: Jakubov 
    Mesto: Kostolište   
      Cintorín: Cintorín Kostolište
    Mesto: Kuchyňa   
      Cintorín: Cintorín Kuchyňa
    Mesto: Láb 
    Mesto: Lozorno   
      Cintorín: Cintorín Lozorno
    Mesto: Malacky   
      Cintorín: Nový
      Cintorín: Starý
    Mesto: Malé Leváre
    Mesto: Marianka   
      Cintorín: Cintorín Marianka
    Mesto: Pernek   
      Cintorín: Cintorín Pernek
    Mesto: Plavecké Podhradie   
      Cintorín: Plavecké Podhradie
    Mesto: Plavecký Mikuláš 
    Mesto: Plavecký Štvrtok
    Mesto: Rohožník   
      Cintorín: Cintorín Rohožník
    Mesto: Sološnica   
      Cintorín: Cintorín Sološnica
    Mesto: Studienka   
      Cintorín: Cintorin Studienka
    Mesto: Stupava   
      Cintorín: Cintorín Mást
      Cintorín: Nový cintorín
      Cintorín: Starý cintorín
    Mesto: Suchohrad   
      Cintorín: Suchohrad
    Mesto: Veľké Leváre 
    Mesto: Vysoká pri Morave   
      Cintorín: Cintorín Vysoká pri Morave
    Mesto: Záhorie (vojenský obvod)
    Mesto: Záhorská Ves   
      Cintorín: Cintorín Záhorská Ves
    Mesto: Závod
    Mesto: Zohor   
      Cintorín: Cintorín Zohor
  Okres: Pezinok
    Mesto: Báhoň  
    Mesto: Budmerice    
      Cintorín: Budmerice
    Mesto: Častá 
    Mesto: Doľany 
    Mesto: Dubová 
    Mesto: Jablonec 
    Mesto: Limbach 
    Mesto: Modra    
      Cintorín: Dolná ul.
      Cintorín: Národná ul.
    Mesto: Pezinok    
      Cintorín: Cajla
      Cintorín: Grinava
      Cintorín: Pezinok
    Mesto: Píla 
    Mesto: Slovenský Grob 
    Mesto: Svätý Jur    
      Cintorín: Cintorín Svätý Jur I.
      Cintorín: Cintorín Svätý Jur II.
    Mesto: Šenkvice 
    Mesto: Štefanová 
    Mesto: Viničné 
    Mesto: Vinosady    
      Cintorín: Vinosady - Modranská ul.
      Cintorín: Vinosady - Pezinská ul.
    Mesto: Vištuk    
      Cintorín: Cintorín Vištuk
  Okres: Senec
    Mesto: Bernolákovo 
    Mesto: Blatné    
      Cintorín: Cintorín Blatné
    Mesto: Boldog 
    Mesto: Čataj 
    Mesto: Dunajská Lužná  
    Mesto: Hamuliakovo 
    Mesto: Hrubá Borša 
    Mesto: Hrubý Šúr 
    Mesto: Hurbanova Ves 
    Mesto: Chorvátsky Grob 
    Mesto: Igram 
    Mesto: Ivanka pri Dunaji 
    Mesto: Kalinkovo    
      Cintorín: Cintorín Kalinkovo
    Mesto: Kaplna    
      Cintorín: Kaplna
    Mesto: Kostolná pri Dunaji 
    Mesto: Kráľová pri Senci 
    Mesto: Malinovo    
      Cintorín: Cintorín Malinovo
    Mesto: Miloslavov    
      Cintorín: Cintorín Alžbetin dvor
      Cintorín: Cintorín Miloslavov
    Mesto: Most pri Bratislave    
      Cintorín: Most pri Bratislave
      Cintorín: Studené
    Mesto: Nová Dedinka 
    Mesto: Nový Svet 
    Mesto: Reca    
      Cintorín: Reformovanej cirkvi
      Cintorín: Rímsko-katolícky
    Mesto: Rovinka    
      Cintorín: Dolný Cintorín
      Cintorín: Horný cintorín
    Mesto: Senec  
    Mesto: Tomášov    
      Cintorín: Cintorín Madarás
      Cintorín: Cintorín Tomášov - Osada
      Cintorín: Hlavný cintorín
    Mesto: Tureň 
    Mesto: Veľký Biel    
      Cintorín: Cintorín Malý Biel
      Cintorín: Cintorín Veľký Biel
    Mesto: Vlky 
    Mesto: Zálesie   
VÚC: Jihomoravský
  Okres: Břeclav
    Mesto: Břeclav
  Okres: Brno
    Mesto: Brno
  Okres: Hodonín
    Mesto: Hodonín 
VÚC: Košický
  Okres: Gelnica
    Mesto: Gelnica   
      Cintorín: Gelnica
    Mesto: Helcmanovce
    Mesto: Henclová
    Mesto: Hrišovce
    Mesto: Jaklovce
    Mesto: Kluknava
    Mesto: Kojšov
    Mesto: Margecany
    Mesto: Mníšek nad Hnilcom
    Mesto: Nálepkovo
    Mesto: Prakovce
    Mesto: Richnava
    Mesto: Smolnícka Huta
    Mesto: Smolník
    Mesto: Stará Voda
    Mesto: Švedlár
    Mesto: Úhorná
    Mesto: Veľký Folkmar
    Mesto: Závadka
    Mesto: Žakarovce
  Okres: Košice - okolie
    Mesto: Bačkovík
    Mesto: Baška
    Mesto: Belža
    Mesto: Beniakovce   
      Cintorín: Beniakovce
    Mesto: Bidovce
    Mesto: Blažice
    Mesto: Bočiar
    Mesto: Bohdanovce
    Mesto: Boliarov
    Mesto: Budimír   
      Cintorín: Nový cintorín
      Cintorín: Starý cintorín
    Mesto: Bukovec
    Mesto: Bunetice
    Mesto: Buzica   
      Cintorín: Cintorín Buzica
    Mesto: Cestice
    Mesto: Čakanovce
    Mesto: Čaňa
    Mesto: Čečejovce
    Mesto: Čižatice 
    Mesto: Debraď
    Mesto: Drienovec
    Mesto: Družstevná pri Hornáde
    Mesto: Ďurďošík
    Mesto: Ďurkov
    Mesto: Dvorníky - Včeláre
    Mesto: Geča
    Mesto: Gyňov
    Mesto: Hačava
    Mesto: Háj
    Mesto: Haniska
    Mesto: Herľany
    Mesto: Hodkovce
    Mesto: Hosťovce 
    Mesto: Hrašovík
    Mesto: Hýľov
    Mesto: Chorváty
    Mesto: Chrastné
    Mesto: Janík
    Mesto: Jasov 
    Mesto: Kalša
    Mesto: Kecerovce
    Mesto: Kecerovský Lipovec
    Mesto: Kechnec   
      Cintorín: Cintorin Kechnec
    Mesto: Kokšov - Bakša
    Mesto: Komárovce
    Mesto: Kostoľany nad Hornádom
    Mesto: Košická Belá
    Mesto: Košická Polianka
    Mesto: Košické Oľšany   
      Cintorín: Cintorín Nižný Olčvár
      Cintorín: Cintorín Vyšný Olčvár
    Mesto: Košický Klečenov
    Mesto: Kráľovce
    Mesto: Kysak
    Mesto: Malá Ida
    Mesto: Malá Lodina
    Mesto: Medzev
    Mesto: Milhosť 
    Mesto: Mokrance   
      Cintorín: Cintorín Mokrance
    Mesto: Moldava nad Bodvou   
      Cintorín: Budulov malý
      Cintorín: Budulov veľký
      Cintorín: Moldava nad Bodvou
    Mesto: Mudrovce
    Mesto: Nižná Hutka
    Mesto: Nižná Kamenica
    Mesto: Nižná Myšľa
    Mesto: Nižný Čaj
    Mesto: Nižný Klátov
    Mesto: Nižný Lánec
    Mesto: Nová Polhora   
      Cintorín: Cintorín Nová Polhora
    Mesto: Nováčany
    Mesto: Nový Salaš
    Mesto: Obišovce
    Mesto: Olšovany
    Mesto: Opátka
    Mesto: Opiná
    Mesto: Paňovce
    Mesto: Peder
    Mesto: Perín - Chym   
      Cintorín: Chym
      Cintorín: Perín
      Cintorín: Vyšný Lanec
    Mesto: Ploské
    Mesto: Poproč   
      Cintorín: Cintorín Poproč
    Mesto: Rákoš
    Mesto: Rankovce
    Mesto: Rešica
    Mesto: Rozhanovce   
      Cintorín: Rozhanovce
    Mesto: Rudník   
      Cintorín: Cintorín Rudník
    Mesto: Ruskov
    Mesto: Sady nad Torysou
    Mesto: Seňa
    Mesto: Skároš
    Mesto: Slančík
    Mesto: Slanec
    Mesto: Slanská Huta
    Mesto: Slanské Nové Mesto
    Mesto: Sokoľ
    Mesto: Sokoľany
    Mesto: Svinica
    Mesto: Šemša
    Mesto: Štós   
      Cintorín: Cintorín Štós
    Mesto: Trebejov
    Mesto: Trsťany
    Mesto: Trstené pri Hornáde
    Mesto: Turňa nad Bodvou
    Mesto: Turnianska Nová Ves
    Mesto: Vajkovce   
      Cintorín: Vajkovce
    Mesto: Valaliky
    Mesto: Veľká Ida   
      Cintorín: Cintorín Gomboš
      Cintorín: Cintorín Veľká Ida
    Mesto: Veľká Lodina   
      Cintorín: Cintorín Veľká Lodina
    Mesto: Vtáčkovce
    Mesto: Vyšná Hutka
    Mesto: Vyšná Kamenica
    Mesto: Vyšná Myšľa
    Mesto: Vyšný Čaj
    Mesto: Vyšný Klátov
    Mesto: Vyšný Medzev
    Mesto: Zádiel
    Mesto: Zlatá Idka
    Mesto: Žarnov
    Mesto: Ždaňa
  Okres: Košice 1
    Mesto: Košice - Džungľa
    Mesto: Košice - Kavečany
    Mesto: Košice - Sever
    Mesto: Košice - Sídlisko Ťahanovce
    Mesto: Košice - Staré Mesto
    Mesto: Košice - Ťahanovce
  Okres: Košice 2
    Mesto: Košice - Lorinčík
    Mesto: Košice - Luník IX
    Mesto: Košice - Myslava
    Mesto: Košice - Pereš
    Mesto: Košice - Poľov
    Mesto: Košice - Sídlisko KVP
    Mesto: Košice - Šaca
    Mesto: Košice - Západ
  Okres: Košice 3
    Mesto: Košice - Dargovských hrdinov
    Mesto: Košice - Košická Nová Ves
  Okres: Košice 4
    Mesto: Košice - Barca
    Mesto: Košice - Juh
    Mesto: Košice - Krásna
    Mesto: Košice - Nad jazerom
    Mesto: Košice - Šebastovce
    Mesto: Košice - Vyšné Opátske
  Okres: Michalovce
    Mesto: Bajany
    Mesto: Bánovce nad Ondavou
    Mesto: Beša
    Mesto: Bracovce
    Mesto: Budince
    Mesto: Budkovce
    Mesto: Čečehov
    Mesto: Čičarovce
    Mesto: Čierne Pole
    Mesto: Drahňov
    Mesto: Dúbravka
    Mesto: Falkušovce
    Mesto: Hatalov
    Mesto: Hažín
    Mesto: Hnojné
    Mesto: Horovce
    Mesto: Iňačovce
    Mesto: Ižkovce
    Mesto: Jastrabie pri Michalovciach
    Mesto: Jovsa
    Mesto: Kačanov
    Mesto: Kaluža
    Mesto: Kapušianske Kľačany
    Mesto: Klokočov
    Mesto: Krásnovce
    Mesto: Krišovská Liesková
    Mesto: Kusín
    Mesto: Lastomír
    Mesto: Laškovce
    Mesto: Lesné
    Mesto: Ložín
    Mesto: Lúčky
    Mesto: Malčice
    Mesto: Malé Raškovce   
      Cintorín: Cintorín Malé Raškovce
    Mesto: Markovce
    Mesto: Maťovské Vojkovce
    Mesto: Michalovce   
      Cintorín: Cintorín Michalovce
      Cintorín: Cintorín Močarany
      Cintorín: Cintorín Topoľany
      Cintorín: Cintorín Vrbovec
    Mesto: Moravany
    Mesto: Nacina Ves
    Mesto: Oborín
    Mesto: Oreské
    Mesto: Palín
    Mesto: Pavlovce nad Uhom   
      Cintorín: Cintorín Pavlovce
      Cintorín: Cintorín Tahyňa
    Mesto: Petrikovce
    Mesto: Petrovce nad Laborcom
    Mesto: Poruba pod Vihorlatom
    Mesto: Pozdišovce
    Mesto: Ptrukša
    Mesto: Pusté Čemerné
    Mesto: Rakovec nad Ondavou
    Mesto: Ruská
    Mesto: Senné
    Mesto: Slavkovce
    Mesto: Sliepkovce
    Mesto: Staré
    Mesto: Strážske
    Mesto: Stretava
    Mesto: Stretavka
    Mesto: Suché
    Mesto: Šamudovce
    Mesto: Trhovište
    Mesto: Trnava pri Laborci
    Mesto: Tušice
    Mesto: Tušická Nová Ves
    Mesto: Veľké Kapušany
    Mesto: Veľké Raškovce
    Mesto: Veľké Slemence
    Mesto: Vinné
    Mesto: Vojany
    Mesto: Voľa
    Mesto: Vrbnica
    Mesto: Vysoká nad Uhom
    Mesto: Zalužice
    Mesto: Závadka
    Mesto: Zbudza
    Mesto: Zemplínska Široká
    Mesto: Zemplínske Kopčany   
      Cintorín: Cintorín Zemplínske Kopčany
    Mesto: Žbince
  Okres: Rožňava
    Mesto: Ardovo
    Mesto: Betliar
    Mesto: Bohúňovo
    Mesto: Bôrka
    Mesto: Brdárka
    Mesto: Bretka   
      Cintorín: Bretka
    Mesto: Brzotín
    Mesto: Čierna Lehota
    Mesto: Čoltovo
    Mesto: Čučma
    Mesto: Dedinky
    Mesto: Dlhá Ves   
      Cintorín: Dlhá Ves
    Mesto: Dobšiná   
      Cintorín: Cintorín Evanjelický I.
      Cintorín: Cintorín Evanjelický II.
      Cintorín: Cintorín Katolícky I.
      Cintorín: Cintorín Katolícky II.
    Mesto: Drnava
    Mesto: Gemerská Hôrka   
      Cintorín: Cintorín Gemerská Hôrka
    Mesto: Gemerská Panica
    Mesto: Gemerská Poloma
    Mesto: Gočaltovo
    Mesto: Gočovo 
    Mesto: Hanková
    Mesto: Henckovce 
    Mesto: Honce   
      Cintorín: Honce
    Mesto: Hrhov
    Mesto: Hrušov
    Mesto: Jablonov nad Turňou
    Mesto: Jovice
    Mesto: Kečovo
    Mesto: Kobeliarovo
    Mesto: Koceľovce
    Mesto: Kováčová
    Mesto: Krásnohorská Dlhá Lúka
    Mesto: Krásnohorské Podhradie
    Mesto: Kružná
    Mesto: Kunova Teplica
    Mesto: Lipovník
    Mesto: Lúčka
    Mesto: Markuška
    Mesto: Meliata
    Mesto: Nižná Slaná
    Mesto: Ochtiná
    Mesto: Pača 
    Mesto: Pašková
    Mesto: Petrovo
    Mesto: Plešivec   
      Cintorín: Plešivec
    Mesto: Rakovnica   
      Cintorín: Rakovnica
    Mesto: Rejdová 
    Mesto: Rochovce
    Mesto: Roštár
    Mesto: Rozložná
    Mesto: Rožňava
    Mesto: Rožňavské Bystré
    Mesto: Rudná
    Mesto: Silica
    Mesto: Silická Brezová
    Mesto: Silická Jablonica
    Mesto: Slavec
    Mesto: Slavoška
    Mesto: Slavošovce
    Mesto: Stratená
    Mesto: Štítnik
    Mesto: Vlachovo
    Mesto: Vyšná Slaná 
  Okres: Sobrance
    Mesto: Baškovce
    Mesto: Beňatina
    Mesto: Bežovce
    Mesto: Blatná Polianka
    Mesto: Blatné Remety
    Mesto: Blatné Revištia
    Mesto: Bunkovce
    Mesto: Fekišovce
    Mesto: Hlivištia
    Mesto: Horňa
    Mesto: Husák
    Mesto: Choňkovce
    Mesto: Inovce
    Mesto: Jasenov
    Mesto: Jenkovce
    Mesto: Kolibabovce
    Mesto: Koňuš
    Mesto: Koromľa
    Mesto: Krčava
    Mesto: Kristy
    Mesto: Lekárovce
    Mesto: Nižná Rybnica
    Mesto: Nižné Nemecké
    Mesto: Orechová
    Mesto: Ostrov   
      Cintorín: Cintorín Malé Orvište
      Cintorín: Cintorín Ostrov
    Mesto: Petrovce
    Mesto: Pinkovce
    Mesto: Podhoroď
    Mesto: Porostov
    Mesto: Porúbka
    Mesto: Priekopa
    Mesto: Remetské Hámre
    Mesto: Ruská Bystrá
    Mesto: Ruskovce
    Mesto: Ruský Hrabovec
    Mesto: Sejkov
    Mesto: Sobrance
    Mesto: Svätuš
    Mesto: Tašuľa
    Mesto: Tibava
    Mesto: Úbrež
    Mesto: Veľké Revištia
    Mesto: Vojnatina
    Mesto: Vyšná Rybnica
    Mesto: Vyšné Nemecké
    Mesto: Vyšné Remety
    Mesto: Záhor
  Okres: Spišská Nová Ves
    Mesto: Arnutovce
    Mesto: Betlanovce
    Mesto: Bystrany   
      Cintorín: Cintorín Bystrany
    Mesto: Danišovce
    Mesto: Harichovce
    Mesto: Hincovce
    Mesto: Hnilčík
    Mesto: Hnilec
    Mesto: Hrabušice
    Mesto: Chrasť nad Hornádom
    Mesto: Iliašovce
    Mesto: Jamník
    Mesto: Kaľava
    Mesto: Kolinovce
    Mesto: Krompachy
    Mesto: Letanovce
    Mesto: Lieskovany
    Mesto: Markušovce
    Mesto: Matejovce nad Hornádom
    Mesto: Mlynky
    Mesto: Odorín
    Mesto: Olcnava
    Mesto: Oľšavka
    Mesto: Poráč
    Mesto: Rudňany 
    Mesto: Slatvina
    Mesto: Slovinky
    Mesto: Smižany
    Mesto: Spišská Nová Ves
    Mesto: Spišské Tomášovce
    Mesto: Spišské Vlachy
    Mesto: Spišský Hrušov
    Mesto: Teplička
    Mesto: Vítkovce
    Mesto: Vojkovce
    Mesto: Žehra
  Okres: Trebišov
    Mesto: Bačka
    Mesto: Bačkov
    Mesto: Bara
    Mesto: Biel
    Mesto: Boľ
    Mesto: Borša
    Mesto: Boťany
    Mesto: Brehov
    Mesto: Brezina
    Mesto: Byšta
    Mesto: Cejkov
    Mesto: Čeľovce
    Mesto: Čerhov
    Mesto: Černochov
    Mesto: Čierna
    Mesto: Čierna nad Tisou
    Mesto: Dargov
    Mesto: Dobrá
    Mesto: Dvorianky
    Mesto: Egreš
    Mesto: Hraň
    Mesto: Hrčeľ
    Mesto: Hriadky
    Mesto: Kašov
    Mesto: Kazimír
    Mesto: Klin nad Bodrogom
    Mesto: Kožuchov
    Mesto: Kráľovský Chlmec
    Mesto: Kravany
    Mesto: Kuzmice
    Mesto: Kysta
    Mesto: Ladmovce
    Mesto: Lastovce
    Mesto: Leles
    Mesto: Luhyňa
    Mesto: Malá Tŕňa
    Mesto: Malé Ozorovce
    Mesto: Malé Trakany
    Mesto: Malý Horeš
    Mesto: Malý Kamenec
    Mesto: Michaľany
    Mesto: Nižný Žipov
    Mesto: Novosad
    Mesto: Nový Ruskov
    Mesto: Parchovany
    Mesto: Plechotice   
      Cintorín: Cintorín Plechotice
    Mesto: Poľany
    Mesto: Pribeník
    Mesto: Rad
    Mesto: Sečovce
    Mesto: Sirník
    Mesto: Slivník
    Mesto: Slovenské Nové Mesto
    Mesto: Soľnička
    Mesto: Somotor
    Mesto: Stanča
    Mesto: Stankovce
    Mesto: Strážne
    Mesto: Streda nad Bodrogom
    Mesto: Svätá Mária
    Mesto: Svätuše
    Mesto: Svinice
    Mesto: Trebišov 
    Mesto: Trnávka   
      Cintorín: Trnávka
    Mesto: Veľaty
    Mesto: Veľká Tŕňa
    Mesto: Veľké Ozorovce
    Mesto: Veľké Trakany
    Mesto: Veľký Horeš   
      Cintorín: Cintorín Veľký Horeš
    Mesto: Veľký Kamenec
    Mesto: Viničky
    Mesto: Višňov
    Mesto: Vojčice
    Mesto: Vojka
    Mesto: Zatín
    Mesto: Zbehňov
    Mesto: Zemplín
    Mesto: Zemplínska Nová Ves
    Mesto: Zemplínska Teplica
    Mesto: Zemplínske Hradište
    Mesto: Zemplínske Jastrabie
    Mesto: Zemplínsky Branč
VÚC: Nešpecifikovaný
  Okres: Nešpecifikovaný
    Mesto: Demo   
      Cintorín: Demo
    Mesto: Lassee   
      Cintorín: Lassee
VÚC: Nitriansky
  Okres: Komárno
    Mesto: Bajč
    Mesto: Bátorove Kosihy
    Mesto: Bodza
    Mesto: Bodzianske Lúky
    Mesto: Brestovec
    Mesto: Búč
    Mesto: Čalovec
    Mesto: Číčov 
    Mesto: Dedina Mládeže
    Mesto: Dulovce
    Mesto: Holiare
    Mesto: Hurbanovo   
      Cintorín: Cintorín Bohatá I.
      Cintorín: Cintorín Bohatá II.
      Cintorín: Cintorín Hurbanovo
      Cintorín: Cintorín Hurbanovo - Vék
      Cintorín: Cintorín Nová Trstená
      Cintorín: Cintorín Zelený Háj
    Mesto: Chotín
    Mesto: Imeľ
    Mesto: Iža
    Mesto: Kameničná
    Mesto: Klížska Nemá
    Mesto: Kolárovo 
    Mesto: Komárno   
      Cintorín: Židovský cintorín
    Mesto: Kravany nad Dunajom   
      Cintorín: Kravany nad Dunajom
    Mesto: Lipové
    Mesto: Marcelová
    Mesto: Martovce
    Mesto: Moča
    Mesto: Modrany
    Mesto: Mudroňovo
    Mesto: Nesvady 
    Mesto: Okoličná na Ostrove
    Mesto: Patince
    Mesto: Pribeta
    Mesto: Radvaň nad Dunajom
    Mesto: Sokolce
    Mesto: Svätý Peter
    Mesto: Šrobárová
    Mesto: Tôň
    Mesto: Trávnik
    Mesto: Veľké Kosihy
    Mesto: Virt
    Mesto: Vrbová nad Váhom
    Mesto: Zemianska Olča
    Mesto: Zlatná na Ostrove
  Okres: Levice
    Mesto: Bajka
    Mesto: Bátovce 
    Mesto: Beša
    Mesto: Bielovce
    Mesto: Bohunice
    Mesto: Bory
    Mesto: Brhlovce
    Mesto: Čajkov
    Mesto: Čaka
    Mesto: Čata 
    Mesto: Demandice
    Mesto: Devičany
    Mesto: Dolná Seč
    Mesto: Dolné Semerovce
    Mesto: Dolný Pial 
    Mesto: Domadice
    Mesto: Drženice
    Mesto: Farná
    Mesto: Hokovce
    Mesto: Hontianska Vrbica
    Mesto: Hontianske Trsťany
    Mesto: Horná Seč
    Mesto: Horné Semerovce
    Mesto: Horné Turovce
    Mesto: Horný Pial
    Mesto: Hrkovce   
      Cintorín: Cintorín Hrkovce
    Mesto: Hronovce
    Mesto: Hronské Kľačany
    Mesto: Hronské Kosihy
    Mesto: Iňa
    Mesto: Ipeľské Úľany
    Mesto: Ipeľský Sokolec
    Mesto: Jabloňovce
    Mesto: Jesenské
    Mesto: Jur nad Hronom
    Mesto: Kalná nad Hronom
    Mesto: Keť
    Mesto: Kozárovce   
      Cintorín: Kozárovce
    Mesto: Krškany 
    Mesto: Kubáňovo
    Mesto: Kukučínov
    Mesto: Kuraľany
    Mesto: Levice   
      Cintorín: Cintorín Levice
    Mesto: Lok   
      Cintorín: Cintorín Lok 1
      Cintorín: Cintorín Lok 2
    Mesto: Lontov
    Mesto: Lula
    Mesto: Málaš
    Mesto: Malé Kozmálovce
    Mesto: Malé Ludince
    Mesto: Malé Ludnice
    Mesto: Mýtne Ludany
    Mesto: Nová Dedina
    Mesto: Nový Tekov
    Mesto: Nýrovce
    Mesto: Ondrejovce
    Mesto: Pastovce
    Mesto: Pečenice
    Mesto: Plášťovce
    Mesto: Plavé Vozokany 
    Mesto: Podlužany
    Mesto: Pohronský Ruskov
    Mesto: Pukanec   
      Cintorín: Cintorín Pukanec
      Cintorín: Cintorín Pukanec Starý
    Mesto: Rybník
    Mesto: Santovka 
    Mesto: Sazdice
    Mesto: Sikenica
    Mesto: Slatina
    Mesto: Starý Hrádok
    Mesto: Starý Tekov
    Mesto: Šahy
    Mesto: Šalov
    Mesto: Šarovce
    Mesto: Tehla 
    Mesto: Tekovské Lužany
    Mesto: Tekovský Hrádok
    Mesto: Tlmače
    Mesto: Tupá
    Mesto: Turá
    Mesto: Uhliská
    Mesto: Veľké Kozmálovce
    Mesto: Veľké Ludince
    Mesto: Veľké Turovce
    Mesto: Veľký Ďur
    Mesto: Vyškovce nad Ipľom
    Mesto: Vyšné nad Hronom
    Mesto: Zalaba
    Mesto: Zbrojníky
    Mesto: Želiezovce
    Mesto: Žemberovce
    Mesto: Žemliare
  Okres: Nitra
    Mesto: Alekšince 
    Mesto: Báb 
    Mesto: Babindol 
    Mesto: Bádice 
    Mesto: Branč 
    Mesto: Cabaj - Čápor 
    Mesto: Čab 
    Mesto: Čakajovce 
    Mesto: Čechynce 
    Mesto: Čeľadice 
    Mesto: Čifáre 
    Mesto: Dolné Lefantovce 
    Mesto: Dolné Obdokovce 
    Mesto: Golianovo 
    Mesto: Horné Lefantovce    
      Cintorín: Cintorín Horné Lefantovce
    Mesto: Hosťová 
    Mesto: Hruboňovo 
    Mesto: Ivanka pri Nitre  
    Mesto: Jarok 
    Mesto: Jelenec 
    Mesto: Jelšovce 
    Mesto: Kapince 
    Mesto: Klasov 
    Mesto: Kolíňany 
    Mesto: Lehota  
    Mesto: Lúčnica nad Žitavou 
    Mesto: Ľudovítová 
    Mesto: Lukáčovce  
    Mesto: Lužianky    
      Cintorín: Cintorín Lužianky
      Cintorín: Lužianky - Kajsa
      Cintorín: Lužianky - Nový
    Mesto: Malé Chyndice 
    Mesto: Malé Zálužie 
    Mesto: Malý Cetín 
    Mesto: Malý Lapáš 
    Mesto: Melek 
    Mesto: Mojmírovce 
    Mesto: Nitra    
      Cintorín: Cintorín Dolné Krškany I.
      Cintorín: Cintorín Dolné Krškany II.
      Cintorín: Cintorín Dražovce
      Cintorín: Cintorín Horné Krškany
      Cintorín: Cintorín Chrenová
      Cintorín: Cintorín Janíkovce
      Cintorín: Cintorín Kynek
      Cintorín: Cintorín Malé Mlynárce
      Cintorín: Cintorín Mlynárce
      Cintorín: Cintorín Párovce
      Cintorín: Cintorín Sv. Cyrila a Metoda
      Cintorín: Kolumbárium
      Cintorín: Mestský cintorín
      Cintorín: Vojenský cintorín
    Mesto: Nitrianske Hrnčiarovce 
    Mesto: Nová Ves nad Žitavou 
    Mesto: Nové Sady 
    Mesto: Paňa    
      Cintorín: Paňa
    Mesto: Podhorany 
    Mesto: Pohranice 
    Mesto: Poľný Kesov 
    Mesto: Rišňovce 
    Mesto: Rumanová 
    Mesto: Svätoplukovo 
    Mesto: Štefanovičová 
    Mesto: Štitáre 
    Mesto: Šurianky 
    Mesto: Tajná 
    Mesto: Telince 
    Mesto: Veľká Dolina 
    Mesto: Veľké Chyndice 
    Mesto: Veľké Zálužie 
    Mesto: Veľký Cetín 
    Mesto: Veľký Lapáš 
    Mesto: Vinodol 
    Mesto: Vráble 
    Mesto: Výčapy - Opatovce 
    Mesto: Zbehy 
    Mesto: Žirany 
    Mesto: Žitavce 
  Okres: Nové Zámky
    Mesto: Andovce
    Mesto: Bajtava
    Mesto: Bánov
    Mesto: Bardoňovo
    Mesto: Belá
    Mesto: Bešeňov
    Mesto: Bíňa
    Mesto: Branovo
    Mesto: Bruty
    Mesto: Čechy
    Mesto: Černík
    Mesto: Dedinka
    Mesto: Dolný Ohaj   
      Cintorín: Cintorín Dolný Ohaj
    Mesto: Dubník
    Mesto: Dvory nad Žitavou
    Mesto: Gbelce 
    Mesto: Hul   
      Cintorín: Cintorín Hul
    Mesto: Chľaba
    Mesto: Jasová
    Mesto: Jatov   
      Cintorín: Jatov
    Mesto: Kamenica nad Hronom
    Mesto: Kamenín
    Mesto: Kamenný Most
    Mesto: Kmeťovo
    Mesto: Kolta
    Mesto: Komjatice   
      Cintorín: Cintorín Komjatice
    Mesto: Komoča
    Mesto: Leľa
    Mesto: Lipová
    Mesto: Ľubá
    Mesto: Malá nad Hronom
    Mesto: Malé Kosihy
    Mesto: Maňa
    Mesto: Michal nad Žitavou
    Mesto: Mojzesovo
    Mesto: Mužla
    Mesto: Nána
    Mesto: Nová Vieska
    Mesto: Nové Zámky
    Mesto: Obid
    Mesto: Palárikovo
    Mesto: Pavlová
    Mesto: Podhájska
    Mesto: Pozba
    Mesto: Radava
    Mesto: Rastislavice
    Mesto: Rúbaň
    Mesto: Salka
    Mesto: Semerovo
    Mesto: Sikenička
    Mesto: Strekov
    Mesto: Svodín
    Mesto: Šarkan
    Mesto: Štúrovo   
      Cintorín: Nový cintorín
      Cintorín: Starý cintorín
    Mesto: Šurany   
      Cintorín: Kostolný Sek
      Cintorín: Nitriansky Hrádok
      Cintorín: Šurany-Balát
    Mesto: Trávnica
    Mesto: Tvrdošovce 
    Mesto: Úľany nad Žitavou
    Mesto: Veľké Lovce
    Mesto: Veľký Kýr
    Mesto: Vlkas
    Mesto: Zemné
  Okres: Šaľa
    Mesto: Diakovce
    Mesto: Dlhá nad Váhom
    Mesto: Hájske   
      Cintorín: Hájske
    Mesto: Horná Kráľová   
      Cintorín: Horná Kráľová
    Mesto: Kráľová nad Váhom 
    Mesto: Močenok
    Mesto: Neded
    Mesto: Selice   
      Cintorín: Cintorín Reformovanej KC
      Cintorín: Cintorín Rímsko-katolíckej KC
      Cintorín: Cintorín Šóksky
    Mesto: Šaľa
    Mesto: Tešedíkovo
    Mesto: Trnovec nad Váhom
    Mesto: Vlčany 
    Mesto: Žihárec
  Okres: Topoľčany
    Mesto: Ardanovce
    Mesto: Belince
    Mesto: Biskupová
    Mesto: Blesovce
    Mesto: Bojná
    Mesto: Čeľadince
    Mesto: Čermany
    Mesto: Dvorany nad Nitrou
    Mesto: Hajná Nová Ves
    Mesto: Horné Chlebany
    Mesto: Horné Obdokovce
    Mesto: Horné Štitáre
    Mesto: Hrušovany
    Mesto: Chrabrany
    Mesto: Jacovce
    Mesto: Kamanová
    Mesto: Koniarovce
    Mesto: Kovarce
    Mesto: Krnča
    Mesto: Krtovce
    Mesto: Krušovce
    Mesto: Kuzmice
    Mesto: Lipovník
    Mesto: Ludanice   
      Cintorín: Ludanice
      Cintorín: Mýtna Nová Ves
    Mesto: Lužany
    Mesto: Malé Ripňany
    Mesto: Nemčice
    Mesto: Nemečky
    Mesto: Nitrianska Blatnica
    Mesto: Nitrianska Streda
    Mesto: Norovce
    Mesto: Oponice
    Mesto: Orešany
    Mesto: Podhradie
    Mesto: Prašice
    Mesto: Práznovce
    Mesto: Preseľany
    Mesto: Radošina
    Mesto: Rajčany
    Mesto: Solčany
    Mesto: Solčianky
    Mesto: Súlovce
    Mesto: Svrbice
    Mesto: Šalgovce
    Mesto: Tesáre
    Mesto: Topoľčany   
      Cintorín: Starý Cintorín
    Mesto: Tovarníky
    Mesto: Tvrdomestice
    Mesto: Urmince
    Mesto: Veľké Dvorany
    Mesto: Veľké Ripňany
    Mesto: Velušovce
    Mesto: Vozokany
    Mesto: Závada
  Okres: Zlaté Moravce
    Mesto: Beladice 
    Mesto: Čaradice 
    Mesto: Červený Hrádok    
      Cintorín: Cintorín Červený Hrádok
    Mesto: Čierne Kľačany 
    Mesto: Hostie 
    Mesto: Hosťovce  
    Mesto: Choča 
    Mesto: Jedľové Kostoľany    
      Cintorín: Jedľové Kostoľany
    Mesto: Kostoľany pod Tribečom 
    Mesto: Ladice 
    Mesto: Lovce 
    Mesto: Machulince    
      Cintorín: Machulince
    Mesto: Malé Vozokany 
    Mesto: Mankovce 
    Mesto: Martin nad Žitavou 
    Mesto: Nemčiňany 
    Mesto: Neverice  
    Mesto: Nevidzany 
    Mesto: Obyce    
      Cintorín: Obyce
    Mesto: Skýcov 
    Mesto: Sľažany 
    Mesto: Slepčany 
    Mesto: Tekovské Nemce 
    Mesto: Tesárske Mlyňany 
    Mesto: Topoľčianky 
    Mesto: Velčice  
    Mesto: Veľké Vozokany 
    Mesto: Vieska nad Žitavou 
    Mesto: Volkovce 
    Mesto: Zlaté Moravce    
      Cintorín: Zlaté Moravce-Chyzerovce
      Cintorín: Zlaté Moravce-mestský
      Cintorín: Zlaté Moravce-Prílepy
    Mesto: Zlatno 
    Mesto: Žikava 
    Mesto: Žitavany 
VÚC: Praha
  Okres: Praha
    Mesto: Praha    
      Cintorín: Motol
      Cintorín: Strašnice
VÚC: Prešovský
  Okres: Bardejov
    Mesto: Abrahámovce
    Mesto: Andrejová
    Mesto: Bardejov
    Mesto: Bartošovce
    Mesto: Becherov
    Mesto: Beloveža
    Mesto: Bogliarka
    Mesto: Brezov
    Mesto: Brezovka
    Mesto: Buclovany
    Mesto: Cigeľka
    Mesto: Dubinné
    Mesto: Frička
    Mesto: Fričkovce
    Mesto: Gaboltov
    Mesto: Gerlachov
    Mesto: Hankovce
    Mesto: Harhaj
    Mesto: Hažlín 
    Mesto: Hertník
    Mesto: Hervartov
    Mesto: Hrabovec
    Mesto: Hrabské
    Mesto: Hutka
    Mesto: Chmeľová
    Mesto: Jedlinka
    Mesto: Kľušov
    Mesto: Kobyly
    Mesto: Kochanovce
    Mesto: Komárov
    Mesto: Koprivnica
    Mesto: Kožany
    Mesto: Krivé
    Mesto: Kríže
    Mesto: Kružlov
    Mesto: Kučín
    Mesto: Kurima
    Mesto: Kurov
    Mesto: Lascov
    Mesto: Lenartov
    Mesto: Lipová
    Mesto: Livov
    Mesto: Livovská Huta
    Mesto: Lopúchov
    Mesto: Lukavica
    Mesto: Lukov
    Mesto: Malcov
    Mesto: Marhaň
    Mesto: Mikulášová
    Mesto: Mokroluh
    Mesto: Nemcovce
    Mesto: Nižná Polianka
    Mesto: Nižná Voľa
    Mesto: Nižný Tvarožec
    Mesto: Oľšavce
    Mesto: Ondavka
    Mesto: Ortuťová
    Mesto: Osikov 
    Mesto: Petrová
    Mesto: Poliakovce
    Mesto: Porúbka
    Mesto: Raslavice
    Mesto: Regetovka
    Mesto: Rešov
    Mesto: Richvald
    Mesto: Rokytov
    Mesto: Smilno
    Mesto: Snakov
    Mesto: Stebnícka Huta
    Mesto: Stebník
    Mesto: Stuľany
    Mesto: Sveržov
    Mesto: Šarišské Čierne
    Mesto: Šašová
    Mesto: Šiba
    Mesto: Tarnov
    Mesto: Tročany
    Mesto: Vaniškovce
    Mesto: Varadka
    Mesto: Vyšná Polianka
    Mesto: Vyšná Voľa
    Mesto: Vyšný Kručov
    Mesto: Vyšný Tvarožec
    Mesto: Zborov
    Mesto: Zlaté
  Okres: Humenné
    Mesto: Adidovce
    Mesto: Baškovce
    Mesto: Brekov
    Mesto: Brestov
    Mesto: Černina
    Mesto: Dedačov
    Mesto: Gruzovce
    Mesto: Hankovce
    Mesto: Hažín nad Cirochou
    Mesto: Hrabovec nad Laborcom
    Mesto: Hrubov
    Mesto: Hudcovce
    Mesto: Humenné
    Mesto: Chlmec
    Mesto: Jabloň
    Mesto: Jankovce
    Mesto: Jasenov
    Mesto: Kamenec nad Cirochou
    Mesto: Kamenica nad Cirochou
    Mesto: Kamienka
    Mesto: Karná
    Mesto: Kochanovce
    Mesto: Košarovce
    Mesto: Koškovce
    Mesto: Lackovce
    Mesto: Lieskovec
    Mesto: Ľubiša
    Mesto: Lukačovce 
    Mesto: Maškovce
    Mesto: Modra nad Cirochou
    Mesto: Myslina
    Mesto: Nechválova Polianka
    Mesto: Nižná Jablonka
    Mesto: Nižná Sitnica
    Mesto: Nižné Ladičkovce
    Mesto: Ohradzany
    Mesto: Pakostov
    Mesto: Papín
    Mesto: Porúbka
    Mesto: Prituľany
    Mesto: Ptičie
    Mesto: Rohožník
    Mesto: Rokytov pri Humennom
    Mesto: Rovné
    Mesto: Ruská Kajňa
    Mesto: Ruská Poruba
    Mesto: Slovenská Volová
    Mesto: Slovenské Krivé
    Mesto: Sopkovce
    Mesto: Topoľovka
    Mesto: Turcovce
    Mesto: Udavské
    Mesto: Valaškovce
    Mesto: Veľopolie
    Mesto: Víťazovce
    Mesto: Vyšná Jablonka
    Mesto: Vyšná Sitnica
    Mesto: Vyšné Ladičkovce
    Mesto: Vyšný Hrušov
    Mesto: Závada
    Mesto: Závadka
    Mesto: Zbudské Dlhé
    Mesto: Zubné
  Okres: Kežmarok
    Mesto: Abrahámovce
    Mesto: Bušovce
    Mesto: Červený Kláštor   
      Cintorín: Cintorín Červený Kláštor
    Mesto: Havka
    Mesto: Holumnica
    Mesto: Hradisko
    Mesto: Huncovce   
      Cintorín: Cintorín Huncovce
    Mesto: Ihľany
    Mesto: Javorina
    Mesto: Jezersko   
      Cintorín: Jezersko
    Mesto: Jurské
    Mesto: Kežmarok   
      Cintorín: Nový cintorín
      Cintorín: Starý cintorín
    Mesto: Krížová Ves   
      Cintorín: Cintorín Krížová Ves
    Mesto: Lechnica
    Mesto: Lendak 
    Mesto: Ľubica
    Mesto: Majere
    Mesto: Malá Franková
    Mesto: Malý Slavkov 
    Mesto: Matiašovce   
      Cintorín: Dolný cintorín
      Cintorín: Horný cintorín
      Cintorín: Potok
    Mesto: Mlynčeky
    Mesto: Osturňa
    Mesto: Podhorany
    Mesto: Rakúsy   
      Cintorín: Cintorín Rakúsy
    Mesto: Reľov
    Mesto: Slovenská Ves
    Mesto: Spišská Belá
    Mesto: Spišská Stará Ves 
    Mesto: Spišské Hanušovce
    Mesto: Stará Lesná
    Mesto: Stráne pod Tatrami
    Mesto: Toporec
    Mesto: Tvarožná
    Mesto: Veľká Franková
    Mesto: Veľká Lomnica
    Mesto: Vlková
    Mesto: Vlkovce
    Mesto: Vojňany
    Mesto: Vrbov   
      Cintorín: Cintorín Vrbov
    Mesto: Výborná
    Mesto: Zálesie
    Mesto: Žakovce
  Okres: Levoča
    Mesto: Baldovce
    Mesto: Beharovce
    Mesto: Bijacovce
    Mesto: Brutovce
    Mesto: Buglovce
    Mesto: Dlhé Stráže
    Mesto: Doľany
    Mesto: Domaňovce
    Mesto: Dravce
    Mesto: Dúbrava 
    Mesto: Granč - Petrovce
    Mesto: Harakovce
    Mesto: Jablonov
    Mesto: Klčov
    Mesto: Korytné
    Mesto: Kurimany
    Mesto: Levoča   
      Cintorín: Kolumbárium
      Cintorín: Nový cintorín
      Cintorín: Starý cintorín
    Mesto: Lúčka
    Mesto: Nemešany
    Mesto: Nižné Repaše
    Mesto: Oľšavica
    Mesto: Ordzovany
    Mesto: Pavľany
    Mesto: Poľanovce
    Mesto: Pongrácovce
    Mesto: Spišské Podhradie
    Mesto: Spišský Hrhov
    Mesto: Spišský Štvrtok
    Mesto: Studenec
    Mesto: Torysky
    Mesto: Uloža
    Mesto: Vyšné Repaše
    Mesto: Vyšný Slavkov 
  Okres: Medzilaborce
    Mesto: Brestov nad Laborcom
    Mesto: Čabalovce
    Mesto: Čabiny
    Mesto: Čertižné
    Mesto: Habura
    Mesto: Kalinov
    Mesto: Krásny Brod
    Mesto: Medzilaborce   
      Cintorín: Medzilaborce
    Mesto: Ňagov
    Mesto: Oľka
    Mesto: Oľšinkov
    Mesto: Palota
    Mesto: Radvaň nad Laborcom
    Mesto: Repejov
    Mesto: Rokytovce
    Mesto: Roškovce
    Mesto: Sukov
    Mesto: Svetlice
    Mesto: Valentovce
    Mesto: Volica
    Mesto: Výrava
    Mesto: Zbojné
    Mesto: Zbudská Belá
  Okres: Poprad
    Mesto: Batizovce    
      Cintorín: Batizovce
    Mesto: Gánovce 
    Mesto: Gerlachov 
    Mesto: Hozelec 
    Mesto: Hôrka    
      Cintorín: Cintorín Hôrka
      Cintorín: Cintorín Kišovce
      Cintorín: Cintorín Primovce
    Mesto: Hranovnica 
    Mesto: Janovce
    Mesto: Jánovce 
    Mesto: Kravany 
    Mesto: Liptovská Teplička 
    Mesto: Lučivná    
      Cintorín: Cintorín Lučivná
    Mesto: Mengusovce    
      Cintorín: Mengusovce
    Mesto: Mlynica 
    Mesto: Nová Lesná    
      Cintorín: Cintorín Nová Lesná
    Mesto: Poprad    
      Cintorín: Matejovce
      Cintorín: Poprad-Veľká
      Cintorín: Spišská Sobota
      Cintorín: Stráže pod Tatrami
    Mesto: Spišská Teplica    
      Cintorín: Spišská Teplica
      Cintorín: Starý cintorín
    Mesto: Spišské Bystré 
    Mesto: Spišský Štiavnik 
    Mesto: Starý Smokovec 
    Mesto: Svit 
    Mesto: Štôla 
    Mesto: Štrba    
      Cintorín: Cintorín Štrba
    Mesto: Šuňava 
    Mesto: Švábovce    
      Cintorín: Cintorín Švábovce
    Mesto: Tatranská Javorina 
    Mesto: Veľký Slavkov    
      Cintorín: Cintorín Veľký Slavkov
    Mesto: Vernár 
    Mesto: Vikartovce 
    Mesto: Vydrník 
    Mesto: Vysoké Tatry 
    Mesto: Ždiar 
  Okres: Prešov
    Mesto: Abranovce 
    Mesto: Bajerov 
    Mesto: Bertotovce 
    Mesto: Brestov 
    Mesto: Bretejovce 
    Mesto: Brežany 
    Mesto: Bzenov 
    Mesto: Čelovce 
    Mesto: Červenica 
    Mesto: Demjata 
    Mesto: Drienov 
    Mesto: Drienovská Nová Ves 
    Mesto: Dulova Ves    
      Cintorín: Dulova Ves
    Mesto: Fintice 
    Mesto: Fričovce 
    Mesto: Fulianka 
    Mesto: Geraltov 
    Mesto: Gregorovce 
    Mesto: Haniska 
    Mesto: Hendrichovce 
    Mesto: Hermanovce 
    Mesto: Hrabkov 
    Mesto: Chmeľov 
    Mesto: Chmeľovec 
    Mesto: Chmiňany 
    Mesto: Chminianska Nová Ves 
    Mesto: Chminianske Jakubovany 
    Mesto: Janov 
    Mesto: Janovík 
    Mesto: Kapušany 
    Mesto: Kendice 
    Mesto: Klenov 
    Mesto: Kojatice 
    Mesto: Kokošovce 
    Mesto: Krížovany 
    Mesto: Kvačany 
    Mesto: Lada 
    Mesto: Lažany 
    Mesto: Lemešany 
    Mesto: Lesíček 
    Mesto: Ličartovce 
    Mesto: Lipníky 
    Mesto: Lipovce 
    Mesto: Ľubotice 
    Mesto: Ľubovec 
    Mesto: Lúčina 
    Mesto: Malý Slivník 
    Mesto: Malý Šariš 
    Mesto: Medzany 
    Mesto: Miklušovce 
    Mesto: Mirkovce 
    Mesto: Mošurov 
    Mesto: Nemcovce 
    Mesto: Okružná 
    Mesto: Ondrašovce 
    Mesto: Ovčie 
    Mesto: Petrovany 
    Mesto: Podhorany 
    Mesto: Podhradík 
    Mesto: Prešov    
      Cintorín: Cintorín Dúbrava
      Cintorín: Cintorín Kalvária
      Cintorín: Cintorín Nižná Šebastová
      Cintorín: Cintorín Pod Šalgovikom
      Cintorín: Cintorín Prešov
      Cintorín: Cintorín Solivar
      Cintorín: Cintorín Soľnobanský
      Cintorín: Cintorín Zlatobanský
      Cintorín: Neologický cintorín
      Cintorín: Solivar - Nová časť
    Mesto: Proč 
    Mesto: Pušovce 
    Mesto: Radatice 
    Mesto: Rokycany 
    Mesto: Ruská Nová Ves 
    Mesto: Sedlice 
    Mesto: Seniakovce 
    Mesto: Suchá Dolina 
    Mesto: Svinia 
    Mesto: Šarišská Poruba 
    Mesto: Šarišská Trstená 
    Mesto: Šarišské Bohdanovce 
    Mesto: Šindliar 
    Mesto: Široké 
    Mesto: Štefanovce 
    Mesto: Teriakovce 
    Mesto: Terňa 
    Mesto: Trnkov 
    Mesto: Tuhrina 
    Mesto: Tulčík 
    Mesto: Varhaňovce 
    Mesto: Veľký Slivník 
    Mesto: Veľký Šariš  
    Mesto: Víťaz 
    Mesto: Vyšná Šebastová 
    Mesto: Záborské 
    Mesto: Záhradné 
    Mesto: Zlatá Baňa 
    Mesto: Žehňa 
    Mesto: Žipov 
    Mesto: Župčany 
  Okres: Sabinov
    Mesto: Bajerovce
    Mesto: Bodovce
    Mesto: Brezovica
    Mesto: Brezovička
    Mesto: Červená Voda
    Mesto: Červenica pri Sabinove
    Mesto: Ďačov
    Mesto: Daletice
    Mesto: Drienica
    Mesto: Dubovica
    Mesto: Hanigovce
    Mesto: Hubošovce
    Mesto: Jakovany
    Mesto: Jakubova Voľa   
      Cintorín: Jakubova Voľa
    Mesto: Jakubovany
    Mesto: Jarovnice   
      Cintorín: Jarovnice
      Cintorín: Močidľany
    Mesto: Kamenica
    Mesto: Krásna Lúka
    Mesto: Krivany
    Mesto: Lipany
    Mesto: Lúčka
    Mesto: Ľutina
    Mesto: Milpoš
    Mesto: Nižný Slavkov
    Mesto: Olejníkov
    Mesto: Oľšov
    Mesto: Ostrovany
    Mesto: Pečovská Nová Ves
    Mesto: Poloma
    Mesto: Ratvaj
    Mesto: Ražňany
    Mesto: Renčišov
    Mesto: Rožkovany
    Mesto: Sabinov   
      Cintorín: Sabinov
    Mesto: Šarišské Dravce
    Mesto: Šarišské Michaľany
    Mesto: Šarišské Sokolovce
    Mesto: Tichý Potok
    Mesto: Torysa
    Mesto: Uzovce
    Mesto: Uzovské Pekľany
    Mesto: Uzovský Šalgov
    Mesto: Vysoká
  Okres: Snina
    Mesto: Belá nad Cirochou
    Mesto: Brezovec
    Mesto: Čukalovce
    Mesto: Dlhé nad Cirochou
    Mesto: Dúbrava 
    Mesto: Hostovice
    Mesto: Hrabová Roztoka
    Mesto: Jalová
    Mesto: Kalná Roztoka
    Mesto: Klenová
    Mesto: Kolbasov
    Mesto: Kolonica
    Mesto: Ladomirov
    Mesto: Michajlov
    Mesto: Nová Sedlica
    Mesto: Osadné
    Mesto: Parihuzovce
    Mesto: Pčoliné
    Mesto: Pichne
    Mesto: Príslop
    Mesto: Runina
    Mesto: Ruská Volová
    Mesto: Ruský Potok
    Mesto: Snina   
      Cintorín: Cintorín Snina - nový
      Cintorín: Cintorín Snina - starý
    Mesto: Stakčín
    Mesto: Stakčínska Roztoka
    Mesto: Strihovce
    Mesto: Šmigovec
    Mesto: Topoľa
    Mesto: Ubľa
    Mesto: Ulič
    Mesto: Uličské Krivé
    Mesto: Zboj
    Mesto: Zemplínske Hámre
  Okres: Stará Ľubovňa
    Mesto: Čirč   
      Cintorín: Čirč
    Mesto: Ďurková
    Mesto: Forbasy
    Mesto: Hajtovka
    Mesto: Haligovce
    Mesto: Hniezdne   
      Cintorín: Cintorín Hniezdne
    Mesto: Hraničné
    Mesto: Hromoš
    Mesto: Chmeľnica
    Mesto: Jakubany
    Mesto: Jarabina
    Mesto: Kamienka   
      Cintorín: Cintorín Kamienka
    Mesto: Kolačkov
    Mesto: Kremná
    Mesto: Kyjov
    Mesto: Lacková
    Mesto: Legnava
    Mesto: Lesnica 
    Mesto: Litmanová
    Mesto: Lomnička
    Mesto: Ľubotín
    Mesto: Malý Lipník
    Mesto: Matysová
    Mesto: Mníšek nad Popradom
    Mesto: Nižné Ružbachy
    Mesto: Nová Ľubovňa
    Mesto: Obručné
    Mesto: Orlov
    Mesto: Plaveč   
      Cintorín: Plaveč
    Mesto: Plavnica
    Mesto: Podolínec
    Mesto: Pusté Pole
    Mesto: Ruská Voľa nad Popradom
    Mesto: Stará Ľubovňa   
      Cintorín: Cintorín Podsádek
      Cintorín: Nový cintorín
      Cintorín: Starý cintorín
    Mesto: Starina
    Mesto: Stráňany
    Mesto: Sulín
    Mesto: Šambron
    Mesto: Šarišské Jastrabie
    Mesto: Údol
    Mesto: Veľká Lesná
    Mesto: Veľký Lipník 
    Mesto: Vislanka
    Mesto: Vyšné Ružbachy
  Okres: Stropkov
    Mesto: Baňa
    Mesto: Breznica
    Mesto: Breznička
    Mesto: Brusnica
    Mesto: Bukovce
    Mesto: Bystrá
    Mesto: Bžany
    Mesto: Duplín
    Mesto: Gribov
    Mesto: Havaj
    Mesto: Chotča
    Mesto: Jakušovce
    Mesto: Kolbovce
    Mesto: Korunková
    Mesto: Kožuchovce
    Mesto: Krišľovce
    Mesto: Kručov
    Mesto: Krušinec
    Mesto: Lomné
    Mesto: Makovce
    Mesto: Malá Poľana
    Mesto: Miková
    Mesto: Miňovce
    Mesto: Mrázovce
    Mesto: Nižná Olšava
    Mesto: Oľšavka
    Mesto: Potoky
    Mesto: Potôčky
    Mesto: Soľník
    Mesto: Staškovce
    Mesto: Stropkov   
      Cintorín: Nový cintorín
      Cintorín: Pri Dome nádeje
      Cintorín: Starý cintorín
    Mesto: Šandal
    Mesto: Tisinec
    Mesto: Tokajík
    Mesto: Turany nad Ondavou
    Mesto: Varechovce
    Mesto: Veľkrop
    Mesto: Vislava
    Mesto: Vladiča
    Mesto: Vojtovce
    Mesto: Vyškovce
    Mesto: Vyšná Olšava
    Mesto: Vyšný Hrabovec
  Okres: Svidník
    Mesto: Belejovce 
    Mesto: Beňadikovce 
    Mesto: Bodružal 
    Mesto: Cernina 
    Mesto: Cigla 
    Mesto: Dlhoňa 
    Mesto: Dobroslava 
    Mesto: Dubová 
    Mesto: Dukovce 
    Mesto: Fijaš 
    Mesto: Giraltovce 
    Mesto: Havranec 
    Mesto: Hrabovčík 
    Mesto: Hunkovce 
    Mesto: Jurkova Voľa 
    Mesto: Kalnište 
    Mesto: Kapišová 
    Mesto: Kečkovce 
    Mesto: Kobylnice 
    Mesto: Korejovce 
    Mesto: Kračúnovce 
    Mesto: Krajná Bystrá 
    Mesto: Krajná Poľana 
    Mesto: Krajná Porúbka 
    Mesto: Krajné Čierno 
    Mesto: Kružlová 
    Mesto: Kuková 
    Mesto: Kurimka 
    Mesto: Ladomirová  
    Mesto: Lúčka 
    Mesto: Lužany pri Topli 
    Mesto: Matovce 
    Mesto: Medvedie 
    Mesto: Mestisko 
    Mesto: Mičakovce 
    Mesto: Miroľa 
    Mesto: Mlynárovce 
    Mesto: Nižná Jedľová 
    Mesto: Nižná Pisaná 
    Mesto: Nižný Komárnik 
    Mesto: Nižný Mirošov 
    Mesto: Nižný Orlík 
    Mesto: Nová Polianka 
    Mesto: Okrúhle 
    Mesto: Príkra 
    Mesto: Pstriná 
    Mesto: Radoma 
    Mesto: Rakovčík 
    Mesto: Rovné 
    Mesto: Roztoky 
    Mesto: Soboš 
    Mesto: Stročín 
    Mesto: Svidnička 
    Mesto: Svidník    
      Cintorín: Cintorín - Záhradná ulica
      Cintorín: Cintorín pri dome smútku
      Cintorín: Vyšný Cintorín
    Mesto: Šarbov 
    Mesto: Šarišský Štiavnik 
    Mesto: Šemetkovce 
    Mesto: Štefurov 
    Mesto: Vagrinec 
    Mesto: Valkovce 
    Mesto: Vápeník 
    Mesto: Vyšná Jedľová 
    Mesto: Vyšná Pisaná 
    Mesto: Vyšný Komárnik 
    Mesto: Vyšný Mirošov 
    Mesto: Vyšný Orlík 
    Mesto: Železník 
    Mesto: Želmanovce 
  Okres: Vranov nad Topľou
    Mesto: Babie
    Mesto: Banské
    Mesto: Benkovce
    Mesto: Bystré
    Mesto: Cabov
    Mesto: Čaklov
    Mesto: Čičava
    Mesto: Čierne nad Topľou
    Mesto: Ďapalovce
    Mesto: Davidov
    Mesto: Detrík
    Mesto: Dlhé Klčovo
    Mesto: Ďurďoš
    Mesto: Giglovce
    Mesto: Girovce
    Mesto: Hanušovce nad Topľou
    Mesto: Hencovce
    Mesto: Hermanovce nad Topľou
    Mesto: Hlinné   
      Cintorín: Hlinné
    Mesto: Holčíkovce
    Mesto: Jasenovce
    Mesto: Jastrabie nad Topľou
    Mesto: Juskova Voľa
    Mesto: Kamenná Poruba
    Mesto: Kladzany
    Mesto: Komárany
    Mesto: Kučín
    Mesto: Kvakovce
    Mesto: Majerovce
    Mesto: Malá Domaša
    Mesto: Matiaška
    Mesto: Medzianky
    Mesto: Merník
    Mesto: Michalok
    Mesto: Nižný Hrabovec
    Mesto: Nižný Hrušov
    Mesto: Nižný Kručov   
      Cintorín: Nižný Krčov
    Mesto: Nová Kelča
    Mesto: Ondavské Matiašovce
    Mesto: Petkovce
    Mesto: Petrovce
    Mesto: Piskorovce
    Mesto: Poša
    Mesto: Prosačov
    Mesto: Radvanovce
    Mesto: Rafajovce
    Mesto: Remeniny
    Mesto: Rudlov
    Mesto: Ruská Voľa
    Mesto: Sačurov
    Mesto: Sečovská Polianka
    Mesto: Sedliská
    Mesto: Skrabské
    Mesto: Slovenská Kajňa
    Mesto: Soľ
    Mesto: Štefanovce
    Mesto: Tovarné
    Mesto: Tovarnianska Polianka
    Mesto: Vavrinec
    Mesto: Vechec
    Mesto: Vlača
    Mesto: Vranov nad Topľou
    Mesto: Vyšný Kazimír
    Mesto: Vyšný Žipov
    Mesto: Zámutov
    Mesto: Zlatník
    Mesto: Žalobín
VÚC: Trenčiansky
  Okres: Bánovce nad Bebravou
    Mesto: Bánovce nad Bebravou 
    Mesto: Borčany
    Mesto: Brezolupy
    Mesto: Cimenná
    Mesto: Čierna Lehota
    Mesto: Dežerice
    Mesto: Dolné Naštice
    Mesto: Dubnička
    Mesto: Dvorec
    Mesto: Haláčovce
    Mesto: Horné Naštice
    Mesto: Chudá Lehota
    Mesto: Krásna Ves
    Mesto: Kšinná
    Mesto: Libichava
    Mesto: Ľutov
    Mesto: Malá Hradná 
    Mesto: Malé Hoste
    Mesto: Miezgovce
    Mesto: Nedašovce
    Mesto: Omastiná
    Mesto: Otrhánky
    Mesto: Pečeňany
    Mesto: Podlužany
    Mesto: Pochabany
    Mesto: Pravotice
    Mesto: Prusy
    Mesto: Ruskovce
    Mesto: Rybany
    Mesto: Slatina nad Bebravou
    Mesto: Slatinka nad Bebravou
    Mesto: Šípkov
    Mesto: Šišov
    Mesto: Timoradza
    Mesto: Trebichava
    Mesto: Uhrovec
    Mesto: Uhrovské Podhradie
    Mesto: Veľké Držkovce
    Mesto: Veľké Hoste
    Mesto: Veľké Chlievany
    Mesto: Vysočany
    Mesto: Zlatníky 
    Mesto: Žitná - Radiša
  Okres: Ilava
    Mesto: Bohunice
    Mesto: Bolešov
    Mesto: Borčice   
      Cintorín: Borčice
    Mesto: Červený Kameň
    Mesto: Dubnica nad Váhom   
      Cintorín: Dubnica nad Váhom
      Cintorín: Nový
      Cintorín: Prejta
    Mesto: Dulov   
      Cintorín: Dulov
    Mesto: Horná Poruba
    Mesto: Ilava   
      Cintorín: Ilava
    Mesto: Kameničany
    Mesto: Košeca
    Mesto: Košecké Podhradie
    Mesto: Krivoklát
    Mesto: Ladce
    Mesto: Mikušovce
    Mesto: Nová Dubnica 
    Mesto: Pruské
    Mesto: Sedmerovec
    Mesto: Slavnica
    Mesto: Tuchyňa
    Mesto: Vršatské Podhradie
    Mesto: Zliechov
  Okres: Myjava
    Mesto: Brestovec
    Mesto: Brezová pod Bradlom
    Mesto: Bukovec   
      Cintorín: Cintorín Bukovec
    Mesto: Hrašné
    Mesto: Chvojnica
    Mesto: Jablonka
    Mesto: Kostolné   
      Cintorín: Cintorín Kostolné
    Mesto: Košariská   
      Cintorín: Košariská
      Cintorín: U mosnákov
    Mesto: Krajné 
    Mesto: Myjava   
      Cintorín: Cintorín Turá Lúka
      Cintorín: Dolný cintorín
      Cintorín: Horný cintorín
    Mesto: Podkylava   
      Cintorín: Cintorín Podkylava
    Mesto: Polianka
    Mesto: Poriadie
    Mesto: Priepasné
    Mesto: Rudník 
    Mesto: Stará Myjava
    Mesto: Vrbovce
  Okres: Nové Mesto nad Váhom
    Mesto: Beckov    
      Cintorín: Cintorín Beckov
    Mesto: Bošáca    
      Cintorín: Cintorín Bošáca
    Mesto: Brunovce  
    Mesto: Bzince pod Javorinou 
    Mesto: Čachtice    
      Cintorín: Nový a Čachtický
      Cintorín: Želovanský
    Mesto: Častkovce 
    Mesto: Dolné Srnie 
    Mesto: Haluzice 
    Mesto: Horná Streda    
      Cintorín: Cintorín Horná Streda
    Mesto: Hôrka nad Váhom    
      Cintorín: Hôrka nad Váhom
    Mesto: Hrádok 
    Mesto: Hrachovište 
    Mesto: Kalnica 
    Mesto: Kočovce 
    Mesto: Lubina 
    Mesto: Lúka 
    Mesto: Modrová 
    Mesto: Modrovka 
    Mesto: Moravské Lieskové 
    Mesto: Nová Bošáca    
      Cintorín: Cintorín Nová Bošáca
    Mesto: Nová Lehota 
    Mesto: Nová Ves nad Váhom 
    Mesto: Nové Mesto nad Váhom    
      Cintorín: Cintorín Mnešice
      Cintorín: Cintorín Škultétyho
    Mesto: Očkov 
    Mesto: Pobedim 
    Mesto: Podolie    
      Cintorín: Cintorín Podolie
    Mesto: Potvorice 
    Mesto: Považany 
    Mesto: Stará Lehota 
    Mesto: Stará Turá    
      Cintorín: Cintorín I. - Hurbanova
      Cintorín: Cintorín II. - Husitská cesta
    Mesto: Trenčianske Bohuslavice    
      Cintorín: Cintorín pri Dome smútku
      Cintorín: Horný cintorín
    Mesto: Vaďovce 
    Mesto: Višňové 
    Mesto: Zemianske Podhradie    
      Cintorín: cintorín Zemianske Podhradie evanjelický
      Cintorín: cintorín Zemianske Podhradie katolícky
  Okres: Partizánske
    Mesto: Bošany
    Mesto: Brodzany
    Mesto: Hradište
    Mesto: Chynorany
    Mesto: Ješkova Ves
    Mesto: Klátova Nová Ves
    Mesto: Kolačno
    Mesto: Krásno
    Mesto: Livina
    Mesto: Livinské Opatovce
    Mesto: Malé Kršteňany
    Mesto: Malé Uherce
    Mesto: Nadlice
    Mesto: Nedanovce
    Mesto: Ostratice
    Mesto: Partizánske   
      Cintorín: Cintorín Návojovce
      Cintorín: Cintorín Šimonovany
      Cintorín: Cintorín Šípok
      Cintorín: Cintorín Veľké Bielice
    Mesto: Pažiť
    Mesto: Skačany   
      Cintorín: Skačany
    Mesto: Turčianky
    Mesto: Veľké Kršteňany
    Mesto: Veľké Uherce
    Mesto: Veľký Klíž
    Mesto: Žabokreky nad Nitrou
  Okres: Považská Bystrica
    Mesto: Bodiná
    Mesto: Brvnište
    Mesto: Čelkova Lehota
    Mesto: Dolná Mariková
    Mesto: Dolný Lieskov
    Mesto: Domaniža
    Mesto: Ďurďové
    Mesto: Hatné
    Mesto: Horná Mariková
    Mesto: Horný Lieskov
    Mesto: Jasenica
    Mesto: Klieština
    Mesto: Kostolec
    Mesto: Malé Lednice
    Mesto: Papradno
    Mesto: Plevník - Drienové
    Mesto: Počarová
    Mesto: Podskalie
    Mesto: Považská Bystrica   
      Cintorín: Cintorín Dolný Moštenec
      Cintorín: Cintorín Horný Moštenec
      Cintorín: Cintorín Jelšové
      Cintorín: Cintorín Lány
      Cintorín: Cintorín Milochov
      Cintorín: Cintorín Orlové
      Cintorín: Cintorín Podmanín - nový
      Cintorín: Cintorín Podmanín - starý
      Cintorín: Cintorín Podvažie
      Cintorín: Cintorín Považská Teplá - nový
      Cintorín: Cintorín Považská Teplá - starý
      Cintorín: Cintorín Považské Podhradie - nový
      Cintorín: Cintorín Považské Podhradie - starý
      Cintorín: Cintorín Praznov
      Cintorín: Cintorín Šebešťanová
      Cintorín: Cintorín Vrtižer
      Cintorín: Cintorín Zemiansky Kvášov
    Mesto: Prečín
    Mesto: Pružina
    Mesto: Sádočné
    Mesto: Slopná
    Mesto: Stupné
    Mesto: Sverepec
    Mesto: Udiča
    Mesto: Vrchteplá
    Mesto: Záskalie
  Okres: Prievidza
    Mesto: Bojnice 
    Mesto: Bystričany 
    Mesto: Cigeľ 
    Mesto: Čavoj 
    Mesto: Čereňany 
    Mesto: Diviacka Nová Ves 
    Mesto: Diviaky nad Nitricou 
    Mesto: Dlžín 
    Mesto: Dolné Vestenice 
    Mesto: Handlová 
    Mesto: Horná Ves 
    Mesto: Horné Vestenice 
    Mesto: Chrenovec - Brusno 
    Mesto: Chvojnica 
    Mesto: Jalovec 
    Mesto: Kamenec pod Vtáčnikom 
    Mesto: Kanianka 
    Mesto: Kľačno 
    Mesto: Kocurany 
    Mesto: Kostolná Ves 
    Mesto: Koš 
    Mesto: Lazany 
    Mesto: Lehota pod Vtáčnikom 
    Mesto: Liešťany 
    Mesto: Lipník 
    Mesto: Malá Čausa 
    Mesto: Malinová 
    Mesto: Nedožery - Brezany 
    Mesto: Nevidzany 
    Mesto: Nitrianske Pravno    
      Cintorín: Nitrianske Pravno
      Cintorín: Solka
      Cintorín: Vyšehradné
    Mesto: Nitrianske Rudno 
    Mesto: Nitrianske Sučany 
    Mesto: Nitrica 
    Mesto: Nováky    
      Cintorín: Cintorín Lelovce Nový
      Cintorín: Cintorín Lelovce Starý
      Cintorín: Cintorín ul. Andreja Hlinku
    Mesto: Opatovce nad Nitrou 
    Mesto: Oslany 
    Mesto: Podhradie 
    Mesto: Poluvsie 
    Mesto: Poruba 
    Mesto: Pravenec 
    Mesto: Prievidza    
      Cintorín: Detské hroby
      Cintorín: Hradec
      Cintorín: Hrobky
      Cintorín: Kolumbárium
      Cintorín: Malá Lehôtka
      Cintorín: Necpaly
      Cintorín: Nový cintorín
      Cintorín: Rozptylová Lúka
      Cintorín: Rozšírený cintorín
      Cintorín: Sektor H
      Cintorín: Starý cintorín
      Cintorín: Urnový Háj
      Cintorín: Veľká Lehôtka
    Mesto: Radobica    
      Cintorín: Cintorín Radobica
    Mesto: Ráztočno 
    Mesto: Rudnianska Lehota 
    Mesto: Sebedražie 
    Mesto: Seč 
    Mesto: Šutovce 
    Mesto: Temeš 
    Mesto: Tužina 
    Mesto: Valaská Belá 
    Mesto: Veľká Čausa 
    Mesto: Zemianske Kostoľany 
  Okres: Púchov
    Mesto: Beluša
    Mesto: Dohňany
    Mesto: Dolná Breznica
    Mesto: Dolné Kočkovce
    Mesto: Horná Breznica
    Mesto: Horovce
    Mesto: Kvašov
    Mesto: Lazy pod Makytou
    Mesto: Lednica
    Mesto: Lednické Rovne   
    Mesto: Lúky
    Mesto: Lysá pod Makytou
    Mesto: Mestečko
    Mesto: Mojtín
    Mesto: Nimnica
    Mesto: Púchov   
      Cintorín: Horné Kočkovce
      Cintorín: Púchov
    Mesto: Streženice
    Mesto: Visolaje
    Mesto: Vydrná
    Mesto: Záriečie
    Mesto: Zubák
  Okres: Trenčín
    Mesto: Adamovské Kochanovce
    Mesto: Bobot
    Mesto: Dolná Poruba
    Mesto: Dolná Súča
    Mesto: Drietoma
    Mesto: Dubodiel
    Mesto: Horná Súča 
    Mesto: Horňany
    Mesto: Horné Srnie
    Mesto: Hrabovka
    Mesto: Chocholná - Velčice   
      Cintorín: Cintorín Chocholná
      Cintorín: Cintorín Velčice
    Mesto: Ivanovce   
      Cintorín: Cintorín Ivanovce
    Mesto: Kostolná - Záriečie
    Mesto: Krivosúd - Bodovka
    Mesto: Melčice - Lieskové
    Mesto: Mníchova Lehota   
      Cintorín: Cintorín Mníchova Lehota
    Mesto: Motešice
    Mesto: Nemšová
    Mesto: Neporadza
    Mesto: Omšenie
    Mesto: Opatovce
    Mesto: Petrova Lehota
    Mesto: Selec   
      Cintorín: Cintorín Selec evanjelický
      Cintorín: Cintorín Selec katolícky
    Mesto: Skalka nad Váhom 
    Mesto: Soblahov 
    Mesto: Svinná
    Mesto: Štvrtok
    Mesto: Trenčianska Teplá
    Mesto: Trenčianska Turná 
    Mesto: Trenčianske Jastrabie
    Mesto: Trenčianske Mitice
    Mesto: Trenčianske Stankovce 
    Mesto: Trenčianske Teplice   
      Cintorín: Nový cintorín
      Cintorín: Starý cintorín
    Mesto: Trenčín 
    Mesto: Veľká Hradná
    Mesto: Veľké Bierovce
    Mesto: Zamarovce
VÚC: Trnavský
  Okres: Dunajská Streda
    Mesto: Báč   
      Cintorín: Nový cintorín
    Mesto: Baka   
      Cintorín: Baka
    Mesto: Baloň
    Mesto: Bellova Ves
    Mesto: Blahová
    Mesto: Blatná na Ostrove   
      Cintorín: Blatná na Ostrove
    Mesto: Bodíky
    Mesto: Boheľov
    Mesto: Čakany
    Mesto: Čenkovce
    Mesto: Čiližská Radvaň   
      Cintorín: Čiližská Radvaň
    Mesto: Dobrohošť
    Mesto: Dolný Bar
    Mesto: Dolný Štál
    Mesto: Dunajská Streda
    Mesto: Dunajský Klátov
    Mesto: Gabčíkovo
    Mesto: Holice
    Mesto: Horná Potôň   
      Cintorín: Cintorín Benkova Potôň
      Cintorín: Cintorín Horná Potôň
    Mesto: Horné Mýto
    Mesto: Horný Bar 
    Mesto: Hubice
    Mesto: Hviezdoslavov
    Mesto: Jahodná
    Mesto: Janíky
    Mesto: Jurová
    Mesto: Kľúčovec
    Mesto: Kostolné Kračany
    Mesto: Kráľovičove Kračany
    Mesto: Kútniky
    Mesto: Kvetoslavov
    Mesto: Kyselica
    Mesto: Lehnice
    Mesto: Lúč na Ostrove
    Mesto: Macov   
      Cintorín: Macov
    Mesto: Mad
    Mesto: Malé Dvorníky
    Mesto: Medveďov
    Mesto: Mierovo
    Mesto: Michal na Ostrove
    Mesto: Ňárad
    Mesto: Nový Život
    Mesto: Ohrady
    Mesto: Okoč
    Mesto: Oľdza
    Mesto: Orechová Potôň
    Mesto: Padáň
    Mesto: Pataš
    Mesto: Potônske Lúky
    Mesto: Povoda
    Mesto: Rohovce 
    Mesto: Sap
    Mesto: Šamorín   
      Cintorín: Centrálny
      Cintorín: Čilistov
      Cintorín: Kraľovianky
      Cintorín: Mliečno
    Mesto: Štvrtok na Ostrove
    Mesto: Topoľníky   
      Cintorín: Cintorín Topoľníky
    Mesto: Trhová Hradská
    Mesto: Trnávka
    Mesto: Trstená na Ostrove
    Mesto: Veľká Paka
    Mesto: Veľké Blahovo 
    Mesto: Veľké Dvorníky
    Mesto: Veľký Meder
    Mesto: Vieska
    Mesto: Vojka nad Dunajom
    Mesto: Vrakúň
    Mesto: Vydrany
    Mesto: Zlaté Klasy   
      Cintorín: Cintorín Zlaté Klasy
  Okres: Galanta
    Mesto: Abrahám 
    Mesto: Čierna Voda   
      Cintorín: Cintorín Čierna Voda
    Mesto: Čierny Brod
    Mesto: Dolná Streda   
      Cintorín: Dolná Streda
    Mesto: Dolné Saliby   
      Cintorín: Cintorín Dolné Saliby
    Mesto: Dolný Chotár   
      Cintorín: Cintorín Dolný Chotár
    Mesto: Galanta
    Mesto: Gáň
    Mesto: Horné Saliby   
      Cintorín: Horné Saliby
    Mesto: Hoste
    Mesto: Jánovce
    Mesto: Jelka
    Mesto: Kajal   
      Cintorín: Cintorín Kajal
    Mesto: Košúty   
      Cintorín: Košúty
    Mesto: Kráľov Brod
    Mesto: Malá Mača
    Mesto: Matúškovo   
      Cintorín: Nový cintorín
      Cintorín: Starý cintorín
    Mesto: Mostová   
      Cintorín: Cintorín Mostová
    Mesto: Pata
    Mesto: Pusté Sady
    Mesto: Pusté Úľany   
      Cintorín: Cintorín Pusté Uľany
    Mesto: Sereď 
    Mesto: Sládkovičovo   
      Cintorín: Cintorín Sládkovičovo
    Mesto: Šalgočka
    Mesto: Šintava
    Mesto: Šoporňa
    Mesto: Tomášikovo
    Mesto: Topoľnica   
      Cintorín: Cintorín Topoľnica
    Mesto: Trstice
    Mesto: Váhovce 
    Mesto: Veľká Mača
    Mesto: Veľké Úľany
    Mesto: Veľký Grob 
    Mesto: Vinohrady nad Váhom
    Mesto: Vozokany
    Mesto: Zemianske Sady
  Okres: Hlohovec
    Mesto: Bojničky    
      Cintorín: Bojničky
    Mesto: Červeník 
    Mesto: Dolné Otrokovce    
      Cintorín: Cintorín Dolné Otrokovce
    Mesto: Dolné Trhovište 
    Mesto: Dolné Zelenice 
    Mesto: Dvorníky 
    Mesto: Hlohovec    
      Cintorín: Cintorín Hlohovec
      Cintorín: Cintorín Šulekovo
    Mesto: Horné Otrokovce 
    Mesto: Horné Trhovište 
    Mesto: Horné Zelenice 
    Mesto: Jalšové    
      Cintorín: Cintorín Jalšové
    Mesto: Kľačany 
    Mesto: Koplotovce 
    Mesto: Leopoldov    
      Cintorín: Leopoldov
    Mesto: Madunice 
    Mesto: Merašice 
    Mesto: Pastuchov 
    Mesto: Ratkovce 
    Mesto: Sasinkovo 
    Mesto: Siladice 
    Mesto: Tekolďany 
    Mesto: Tepličky 
    Mesto: Trakovice 
    Mesto: Žlkovce 
  Okres: Piešťany
    Mesto: Banka 
    Mesto: Bašovce 
    Mesto: Borovce  
    Mesto: Dolný Lopašov    
      Cintorín: Cintorín Dolný Lopašov
    Mesto: Drahovce    
      Cintorín: Cintorín Dolné Voderady
      Cintorín: Cintorín Drahovce
    Mesto: Dubovany  
    Mesto: Ducové 
    Mesto: Hubina 
    Mesto: Chtelnica    
      Cintorín: Cintorín Chtelnica
    Mesto: Kočín - Lančár 
    Mesto: Krakovany  
    Mesto: Moravany nad Váhom 
    Mesto: Nižná    
      Cintorín: Cintorín Nižná
    Mesto: Ostrov 
    Mesto: Pečeňady 
    Mesto: Piešťany    
      Cintorín: Bratislavský cintorín
      Cintorín: Cintorín Kocurice
      Cintorín: Žilinský cintorín
    Mesto: Prašník 
    Mesto: Rakovice  
    Mesto: Ratnovce 
    Mesto: Sokolovce 
    Mesto: Šípkové 
    Mesto: Šterusy  
    Mesto: Trebatice  
    Mesto: Veľké Kostoľany  
    Mesto: Veľké Orvište 
    Mesto: Veselé  
    Mesto: Vrbové    
      Cintorín: Cintorín Vrbové
  Okres: Senica
    Mesto: Bílkove Humence
    Mesto: Borský Mikuláš 
    Mesto: Borský Svätý Jur   
      Cintorín: Cintorín Borský Svätý Jur
    Mesto: Cerová   
      Cintorín: Cerová
      Cintorín: Cerová - Lieskové
    Mesto: Čáry 
    Mesto: Častkov
    Mesto: Dojč   
      Cintorín: Cintorín Dojč
    Mesto: Hlboké   
      Cintorín: Hlboké
    Mesto: Hradište pod Vrátnom 
    Mesto: Jablonica   
      Cintorín: Evanjelický cintorín
      Cintorín: Katolícky Cintorín
    Mesto: Koválov
    Mesto: Kuklov 
    Mesto: Kúty   
      Cintorín: Cintorín Kúty
    Mesto: Lakšárska Nová Ves
    Mesto: Moravský Svätý Ján 
    Mesto: Osuské 
    Mesto: Plavecký Peter   
      Cintorín: Cintorín Plavecký Peter
    Mesto: Podbranč
    Mesto: Prietrž 
    Mesto: Prievaly
    Mesto: Rohov 
    Mesto: Rovensko
    Mesto: Rybky   
      Cintorín: Rybky
    Mesto: Sekule   
      Cintorín: Sekule
    Mesto: Senica
    Mesto: Smolinské 
    Mesto: Smrdáky   
      Cintorín: Cintorín Smrdáky
    Mesto: Sobotište 
    Mesto: Šajdíkove Humence   
      Cintorín: Šajdíkove Humence
    Mesto: Šaštín - Stráže   
      Cintorín: Stráže
      Cintorín: Šaštín
    Mesto: Štefanov 
  Okres: Skalica
    Mesto: Brodské 
    Mesto: Dubovce 
    Mesto: Gbely 
    Mesto: Holíč
    Mesto: Chropov   
      Cintorín: Cintorín Chropov
    Mesto: Kátov   
      Cintorín: Kátov
    Mesto: Kopčany   
      Cintorín: Cintorín Kopčany
    Mesto: Koválovec
    Mesto: Letničie   
      Cintorín: Letničie
    Mesto: Lopašov
    Mesto: Mokrý Háj   
      Cintorín: Cintorín Mokrý Háj
    Mesto: Oreské
    Mesto: Petrova Ves 
    Mesto: Popudinské Močidľany   
      Cintorín: Cintorín Močidľany
      Cintorín: Cintorín Popudiny
      Cintorín: Luteránsky cintorín
    Mesto: Prietržka 
    Mesto: Radimov   
      Cintorín: Radimov
    Mesto: Radošovce   
      Cintorín: Cintorín Radošovce
      Cintorín: Cintorín Vieska
    Mesto: Skalica
    Mesto: Trnovec 
    Mesto: Unín   
      Cintorín: Cintorín Unín
    Mesto: Vrádište   
      Cintorín: Vrádište
  Okres: Trnava
    Mesto: Biely Kostol 
    Mesto: Bíňovce
    Mesto: Bohdanovce nad Trnavou
    Mesto: Boleráz   
      Cintorín: Boleráz
      Cintorín: Klčovany
    Mesto: Borová
    Mesto: Brestovany
    Mesto: Bučany 
    Mesto: Buková   
      Cintorín: Buková
    Mesto: Cífer   
      Cintorín: Cintorín Cífer
      Cintorín: Cintorín Jarná
      Cintorín: Cintorín Pác
      Cintorín: Nový cintorín
    Mesto: Dechtice
    Mesto: Dlhá
    Mesto: Dobrá Voda
    Mesto: Dolná Krupá
    Mesto: Dolné Dubové
    Mesto: Dolné Lovčice
    Mesto: Dolné Orešany
    Mesto: Horná Krupá
    Mesto: Horné Dubové
    Mesto: Horné Orešany   
      Cintorín: Horné Orešany
    Mesto: Hrnčiarovce nad Parnou   
      Cintorín: Cintorín Hrnčiarovce nad Parnou
    Mesto: Jaslovské Bohunice
    Mesto: Kátlovce
    Mesto: Košolná
    Mesto: Križovany nad Dudváhom 
    Mesto: Lošonec
    Mesto: Majcichov
    Mesto: Malženice
    Mesto: Naháč
    Mesto: Opoj
    Mesto: Pavlice
    Mesto: Radošovce   
      Cintorín: Cintorín Radošovce
    Mesto: Ružindol   
      Cintorín: Cintorín Ružindol
    Mesto: Slovenská Nová Ves
    Mesto: Smolenice   
      Cintorín: Cintorín Smolenice
      Cintorín: Cintorín Smolenická Nová Ves
    Mesto: Suchá nad Parnou
    Mesto: Šelpice
    Mesto: Špačince   
      Cintorín: Špačince
    Mesto: Šúrovce
    Mesto: Trnava   
      Cintorín: Cintorín Kamenná cesta
      Cintorín: Evanjelický cintorín
      Cintorín: Modranka
      Cintorín: Nový cintorín
    Mesto: Trstín 
    Mesto: Vlčkovce   
      Cintorín: Vlčkovce
    Mesto: Voderady   
      Cintorín: Cintorín Voderady
    Mesto: Zavar
    Mesto: Zeleneč   
      Cintorín: Cintorín Zeleneč
    Mesto: Zvončín
VÚC: Žilinský
  Okres: Bytča
    Mesto: Bytča 
    Mesto: Hlboké nad Váhom
    Mesto: Hvozdnica
    Mesto: Jablonové 
    Mesto: Kolárovice
    Mesto: Kotešová
    Mesto: Maršová-Rašov
    Mesto: Petrovice
    Mesto: Predmier
    Mesto: Súľov - Hradná
    Mesto: Štiavnik 
    Mesto: Veľké Rovné
  Okres: Čadca
    Mesto: Čadca
    Mesto: Čierne
    Mesto: Dlhá nad Kysucou
    Mesto: Dunajov
    Mesto: Klokočov
    Mesto: Klubina
    Mesto: Korňa
    Mesto: Krásno nad Kysucou
    Mesto: Makov   
      Cintorín: Cintorín Makov
    Mesto: Nová Bystrica
    Mesto: Olešná   
      Cintorín: Potôčky
      Cintorín: Predná Olešná
      Cintorín: Sklený Vrch
    Mesto: Oščadnica
    Mesto: Podvysoká
    Mesto: Radôstka
    Mesto: Raková
    Mesto: Skalité
    Mesto: Stará Bystrica
    Mesto: Staškov
    Mesto: Svrčinovec
    Mesto: Turzovka
    Mesto: Vysoká nad Kysucou
    Mesto: Zákopčie
    Mesto: Zborov nad Bystricou
  Okres: Dolný Kubín
    Mesto: Bziny   
      Cintorín: Cintorín Bziny
    Mesto: Dlhá nad Oravou
    Mesto: Dolný Kubín   
      Cintorín: Beňová Lehota
      Cintorín: Historický cintorín
      Cintorín: Kňažia
      Cintorín: Malý Bysterec
      Cintorín: Medzihradné
      Cintorín: Mokraď
      Cintorín: Nový cintorín
      Cintorín: Záskalie
    Mesto: Horná Lehota
    Mesto: Chlebnice   
      Cintorín: Cintorín Chlebnice
    Mesto: Istebné   
      Cintorín: Cintorín Istebné
    Mesto: Jasenová
    Mesto: Kraľovany   
      Cintorín: Kraľovany
    Mesto: Krivá
    Mesto: Leštiny
    Mesto: Malatiná
    Mesto: Medzibrodie nad Oravou
    Mesto: Oravská Poruba   
      Cintorín: Cintorín Gäceľ 1
      Cintorín: Cintorín Gäceľ 2
      Cintorín: Cintorín Poruba
      Cintorín: Cintorín Zábrež
    Mesto: Oravský Podzámok
    Mesto: Osádka
    Mesto: Párnica
    Mesto: Pokryváč
    Mesto: Pribiš 
    Mesto: Pucov   
      Cintorín: Cintorín Pucov
    Mesto: Sedliacka Dubová
    Mesto: Veličná   
      Cintorín: Revišné
      Cintorín: Veličná
    Mesto: Vyšný Kubín
    Mesto: Zázrivá
    Mesto: Žaškov   
      Cintorín: Žaškov
  Okres: Kysucké Nové Mesto
    Mesto: Dolný Vadičov
    Mesto: Horný Vadičov
    Mesto: Kysucké Nové Mesto
    Mesto: Kysucký Lieskovec
    Mesto: Lodno
    Mesto: Lopušné Pažite
    Mesto: Nesluša
    Mesto: Ochodnica
    Mesto: Povina
    Mesto: Radoľa
    Mesto: Rudina
    Mesto: Rudinka
    Mesto: Rudinská
    Mesto: Snežnica
  Okres: Liptovský Mikuláš
    Mesto: Beňadiková   
      Cintorín: Beňadiková
    Mesto: Bobrovček
    Mesto: Bobrovec
    Mesto: Bobrovník
    Mesto: Bukovina
    Mesto: Demänovská Dolina
    Mesto: Dúbrava 
    Mesto: Galovany
    Mesto: Gôtovany
    Mesto: Huty
    Mesto: Hybe
    Mesto: Ižipovce
    Mesto: Jakubovany
    Mesto: Jalovec
    Mesto: Jamník
    Mesto: Konská   
      Cintorín: Konská
    Mesto: Kráľova Lehota   
      Cintorín: Kráľova Lehota
    Mesto: Kvačany
    Mesto: Lazisko
    Mesto: Liptovská Anna
    Mesto: Liptovská Kokava
    Mesto: Liptovská Porúbka
    Mesto: Liptovská Sielnica
    Mesto: Liptovské Beharovce
    Mesto: Liptovské Kľačany   
      Cintorín: Cintorín Liptovské Kľačany
    Mesto: Liptovské Matiašovce
    Mesto: Liptovský Hrádok 
    Mesto: Liptovský Ján
    Mesto: Liptovský Mikuláš   
      Cintorín: Cintorín Andice
      Cintorín: cintorín Bodice
      Cintorín: Cintorín Demänová
      Cintorín: cintorín Ilanovo
      Cintorín: cintorín Okoličné
      Cintorín: cintorín Ondrášová
      Cintorín: cintorín Paludzka
      Cintorín: Cintorín Ploštín
      Cintorín: cintorín Pod Jablonkou
      Cintorín: cintorín Stošice
      Cintorín: Cintorín Vrbický
    Mesto: Liptovský Ondrej
    Mesto: Liptovský Peter
    Mesto: Liptovský Trnovec
    Mesto: Ľubeľa
    Mesto: Malatíny
    Mesto: Malé Borové
    Mesto: Malužiná
    Mesto: Nižná Boca
    Mesto: Partizánska Ľupča
    Mesto: Pavčina Lehota
    Mesto: Pavlova Ves
    Mesto: Podtureň   
      Cintorín: Podtureň
    Mesto: Pribylina
    Mesto: Prosiek
    Mesto: Smrečany
    Mesto: Svätý Kríž
    Mesto: Trstené   
      Cintorín: Trstené
    Mesto: Uhorská Ves
    Mesto: Vavrišovo
    Mesto: Važec
    Mesto: Veľké Borové
    Mesto: Veterná Poruba
    Mesto: Vlachy
    Mesto: Východná   
      Cintorín: Cintorín Východná
    Mesto: Vyšná Boca
    Mesto: Závažná Poruba
    Mesto: Žiar
  Okres: Martin
    Mesto: Belá - Dulice
    Mesto: Benice 
    Mesto: Blatnica 
    Mesto: Bystrička   
      Cintorín: Bystrička
    Mesto: Ďanová 
    Mesto: Diaková
    Mesto: Dolný Kalník
    Mesto: Dražkovce
    Mesto: Folkušová
    Mesto: Horný Kalník
    Mesto: Karlová
    Mesto: Kláštor pod Znievom
    Mesto: Košťany nad Turcom   
      Cintorín: Cintorín Košťany nad Turcom
    Mesto: Krpeľany
    Mesto: Laskár
    Mesto: Ležiachov
    Mesto: Lipovec
    Mesto: Martin 
    Mesto: Necpaly   
      Cintorín: Evanjelický
      Cintorín: Katolícky
    Mesto: Nolčovo
    Mesto: Podhradie
    Mesto: Príbovce 
    Mesto: Rakovo 
    Mesto: Ratkovo
    Mesto: Sklabiňa
    Mesto: Sklabinský Podzámok
    Mesto: Slovany
    Mesto: Socovce
    Mesto: Sučany
    Mesto: Šútovo   
    Mesto: Trebostovo   
      Cintorín: Cintorín Trebostovo
    Mesto: Trnovo
    Mesto: Turany
    Mesto: Turčianska Štiavnička
    Mesto: Turčianske Jaseno
    Mesto: Turčianske Kľačany 
    Mesto: Turčiansky Ďur
    Mesto: Turčiansky Peter
    Mesto: Valča   
      Cintorín: Evanjelický
      Cintorín: Katolícky
    Mesto: Vrícko
    Mesto: Vrútky
    Mesto: Záborie
    Mesto: Žabokreky
  Okres: Námestovo
    Mesto: Babín
    Mesto: Beňadovo
    Mesto: Bobrov   
      Cintorín: Cintorín Bobrov
    Mesto: Breza
    Mesto: Hruštín
    Mesto: Klin   
      Cintorín: Cintorín Klin
    Mesto: Krušetnica
    Mesto: Lokca
    Mesto: Lomná   
      Cintorín: Cintorín Lomná
    Mesto: Mútne
    Mesto: Námestovo 
    Mesto: Novoť
    Mesto: Oravská Jasenica
    Mesto: Oravská Lesná 
    Mesto: Oravská Polhora   
      Cintorín: Oravská Polhora
    Mesto: Oravské Veselé 
    Mesto: Rabča   
      Cintorín: Nový cintorín
      Cintorín: Starý cintorín
    Mesto: Rabčice   
      Cintorín: Nový cintorín
      Cintorín: Starý cintorín
    Mesto: Sihelné   
      Cintorín: Cintorín Sihelné
    Mesto: Ťapešovo
    Mesto: Vasiľov 
    Mesto: Vavrečka   
      Cintorín: Cintorín Vavrečka
    Mesto: Zákamenné
    Mesto: Zubrohlava   
      Cintorín: Cintorín Zubrohlava
  Okres: Ružomberok
    Mesto: Bešeňová   
      Cintorín: Cintorín Bešeňová
    Mesto: Hubová
    Mesto: Ivachnová
    Mesto: Kalameny
    Mesto: Komjatná   
      Cintorín: Komjatná
    Mesto: Likavka
    Mesto: Liptovská Lúžna
    Mesto: Liptovská Osada
    Mesto: Liptovská Štiavnica
    Mesto: Liptovská Teplá
    Mesto: Liptovské Revúce
    Mesto: Liptovské Sliače
    Mesto: Liptovský Michal
    Mesto: Lisková
    Mesto: Ľubochňa
    Mesto: Lúčky
    Mesto: Ludrová
    Mesto: Martinček
    Mesto: Potok
    Mesto: Ružomberok   
      Cintorín: Biely Potok
      Cintorín: Černová
      Cintorín: Hrboltová
      Cintorín: Ružomberok
    Mesto: Stankovany
    Mesto: Štiavnička
    Mesto: Švošov
    Mesto: Turík
    Mesto: Valaská Dubová   
      Cintorín: Cintorín Valaská Dubová
  Okres: Turčianske Teplice
    Mesto: Abramová
    Mesto: Blažovce
    Mesto: Bodorová 
    Mesto: Borcová
    Mesto: Brieštie
    Mesto: Budiš
    Mesto: Čremošné
    Mesto: Dubové 
    Mesto: Háj
    Mesto: Horná Štubňa
    Mesto: Ivančiná
    Mesto: Jasenovo
    Mesto: Jazernica
    Mesto: Kaľamenová
    Mesto: Liešno
    Mesto: Malý Čepčín
    Mesto: Moškovec
    Mesto: Mošovce
    Mesto: Ondrašová
    Mesto: Rakša
    Mesto: Rudno
    Mesto: Sklené
    Mesto: Slovenské Pravno
    Mesto: Turček 
    Mesto: Turčianske Teplice 
    Mesto: Veľký Čepčín
  Okres: Tvrdošín
    Mesto: Brezovica
    Mesto: Čimhová 
    Mesto: Habovka 
    Mesto: Hladovka
    Mesto: Liesek
    Mesto: Nižná
    Mesto: Oravský Biely Potok 
    Mesto: Podbiel
    Mesto: Suchá Hora
    Mesto: Štefanov nad Oravou
    Mesto: Trstená   
      Cintorín: Hýbeľ
      Cintorín: Nový (Za Hrobľou)
      Cintorín: SAD (V Poli)
      Cintorín: Ústie
    Mesto: Tvrdošín
    Mesto: Vitanová 
    Mesto: Zábiedovo
    Mesto: Zuberec 
  Okres: Žilina
    Mesto: Belá
    Mesto: Bitarová
    Mesto: Brezany
    Mesto: Čičmany
    Mesto: Divina
    Mesto: Divinka
    Mesto: Dlhé Pole
    Mesto: Dolná Tižina
    Mesto: Dolný Hričov
    Mesto: Ďurčiná
    Mesto: Fačkov
    Mesto: Gbeľany
    Mesto: Horný Hričov
    Mesto: Hôrky
    Mesto: Hričovské Podhradie
    Mesto: Jasenové
    Mesto: Kamenná Poruba
    Mesto: Kľače
    Mesto: Konská    
      Cintorín: Konská
    Mesto: Kotrčiná Lúčka
    Mesto: Krasňany
    Mesto: Kunerad   
      Cintorín: Kunerad
    Mesto: Lietava
    Mesto: Lietavská Lúčka
    Mesto: Lietavská Svinná - Babkov
    Mesto: Lutiše
    Mesto: Lysica
    Mesto: Malá Čierna   
      Cintorín: Malá Čierna
    Mesto: Mojš
    Mesto: Nededza   
      Cintorín: Nededza
    Mesto: Nezbudská Lúčka
    Mesto: Ovčiarsko
    Mesto: Paština Závada
    Mesto: Podhorie
    Mesto: Porúbka
    Mesto: Rajec 
    Mesto: Rajecká Lesná
    Mesto: Rajecké Teplice
    Mesto: Rosina
    Mesto: Stráňavy   
      Cintorín: Stráňavy
    Mesto: Stránske
    Mesto: Stráža
    Mesto: Strečno
    Mesto: Svederník
    Mesto: Šuja
    Mesto: Teplička nad Váhom
    Mesto: Terchová
    Mesto: Turie
    Mesto: Varín
    Mesto: Veľká Čierna
    Mesto: Višňové
    Mesto: Zbyňov
    Mesto: Žilina   
      Cintorín: Bôrik - Vojenský cintorín
      Cintorín: Cintorín Bánová
      Cintorín: Cintorín Brodno
      Cintorín: Cintorín Budatín
      Cintorín: Cintorín Bytčica evanjelický
      Cintorín: Cintorín Bytčica katolícky
      Cintorín: Cintorín Mojšova Lúčka
      Cintorín: Cintorín Považský Chlmec
      Cintorín: Cintorín Strážov
      Cintorín: Cintorín Trnové
      Cintorín: Cintorín Vranie
      Cintorín: Cintorín Zádubnie
      Cintorín: Cintorín Zástranie
      Cintorín: Cintorín Závodie
      Cintorín: Cintorín Žilinská Lehota
      Cintorín: Nový cintorín
      Cintorín: Starý cintorín