Počet obcí: 1Počet cintorínov: 2

VÚC: Trnavský
  Okres: Senica
    Mesto: Šaštín - Stráže   
      Cintorín: Stráže
      Cintorín: Šaštín