Počet obcí: 1Počet cintorínov: 1

VÚC: Trenčiansky
  Okres: Nové Mesto nad Váhom
    Mesto: Bošáca    
      Cintorín: Cintorín Bošáca