Počet obcí: 1Počet cintorínov: 1

VÚC: Bratislavský
  Okres: Malacky
    Mesto: Borinka   
      Cintorín: Borinka