Počet obcí: 1Počet cintorínov: 1

VÚC: Trnavský
  Okres: Galanta
    Mesto: Dolná Streda   
      Cintorín: Dolná Streda