Počet obcí: 1Počet cintorínov: 1

VÚC: Trenčiansky
  Okres: Ilava
    Mesto: Dulov   
      Cintorín: Dulov