Počet obcí: 1Počet cintorínov: 6

VÚC: Nitriansky
  Okres: Komárno
    Mesto: Hurbanovo   
      Cintorín: Cintorín Bohatá I.
      Cintorín: Cintorín Bohatá II.
      Cintorín: Cintorín Hurbanovo
      Cintorín: Cintorín Hurbanovo - Vék
      Cintorín: Cintorín Nová Trstená
      Cintorín: Cintorín Zelený Háj