Počet obcí: 1Počet cintorínov: 2

VÚC: Prešovský
  Okres: Sabinov
    Mesto: Jarovnice   
      Cintorín: Jarovnice
      Cintorín: Močidľany