Počet obcí: 1Počet cintorínov: 1

VÚC: Trnavský
  Okres: Hlohovec
    Mesto: Leopoldov    
      Cintorín: Leopoldov