Počet obcí: 1Počet cintorínov: 1

VÚC: Banskobystrický
  Okres: Veľký Krtíš
    Mesto: Lesenice   
      Cintorín: Lesenice