Počet obcí: 1Počet cintorínov: 1

VÚC: Trnavský
  Okres: Dunajská Streda
    Mesto: Macov   
      Cintorín: Macov