Počet obcí: 1Počet cintorínov: 3

VÚC: Prešovský
  Okres: Kežmarok
    Mesto: Matiašovce   
      Cintorín: Dolný cintorín
      Cintorín: Horný cintorín
      Cintorín: Potok