Počet obcí: 1Počet cintorínov: 1

VÚC: Prešovský
  Okres: Medzilaborce
    Mesto: Medzilaborce   
      Cintorín: Medzilaborce