Počet obcí: 1Počet cintorínov: 2

VÚC: Bratislavský
  Okres: Senec
    Mesto: Most pri Bratislave    
      Cintorín: Most pri Bratislave
      Cintorín: Studené