Počet obcí: 1Počet cintorínov: 3

VÚC: Trenčiansky
  Okres: Myjava
    Mesto: Myjava   
      Cintorín: Cintorín Turá Lúka
      Cintorín: Dolný cintorín
      Cintorín: Horný cintorín