Počet obcí: 1Počet cintorínov: 3

VÚC: Žilinský
  Okres: Čadca
    Mesto: Olešná   
      Cintorín: Potôčky
      Cintorín: Predná Olešná
      Cintorín: Sklený Vrch