Počet obcí: 2Počet cintorínov: 2

VÚC: Banskobystrický
  Okres: Lučenec
    Mesto: Praha  
VÚC: Praha
  Okres: Praha
    Mesto: Praha    
      Cintorín: Motol
      Cintorín: Strašnice