Počet obcí: 1Počet cintorínov: 13

VÚC: Trenčiansky
  Okres: Prievidza
    Mesto: Prievidza    
      Cintorín: Detské hroby
      Cintorín: Hradec
      Cintorín: Hrobky
      Cintorín: Kolumbárium
      Cintorín: Malá Lehôtka
      Cintorín: Necpaly
      Cintorín: Nový cintorín
      Cintorín: Rozptylová Lúka
      Cintorín: Rozšírený cintorín
      Cintorín: Sektor H
      Cintorín: Starý cintorín
      Cintorín: Urnový Háj
      Cintorín: Veľká Lehôtka