Počet obcí: 1Počet cintorínov: 1

VÚC: Trnavský
  Okres: Senica
    Mesto: Sekule   
      Cintorín: Sekule