Počet obcí: 1Počet cintorínov: 3

VÚC: Prešovský
  Okres: Stropkov
    Mesto: Stropkov   
      Cintorín: Nový cintorín
      Cintorín: Pri Dome nádeje
      Cintorín: Starý cintorín