Počet obcí: 1Počet cintorínov: 1

VÚC: Žilinský
  Okres: Martin
    Mesto: Trebostovo   
      Cintorín: Cintorín Trebostovo