Počet obcí: 1Počet cintorínov: 1

VÚC: Košický
  Okres: Košice - okolie
    Mesto: Vajkovce   
      Cintorín: Vajkovce