Počet obcí: 1Počet cintorínov: 2

VÚC: Košický
  Okres: Košice - okolie
    Mesto: Veľká Ida   
      Cintorín: Cintorín Gomboš
      Cintorín: Cintorín Veľká Ida