Počet obcí: 1Počet cintorínov: 2

VÚC: Bratislavský
  Okres: Pezinok
    Mesto: Vinosady    
      Cintorín: Vinosady - Modranská ul.
      Cintorín: Vinosady - Pezinská ul.