Počet obcí: 1Počet cintorínov: 1

VÚC: Trnavský
  Okres: Trnava
    Mesto: Vlčkovce   
      Cintorín: Vlčkovce