Počet obcí: 1Počet cintorínov: 1

VÚC: Prešovský
  Okres: Kežmarok
    Mesto: Vrbov   
      Cintorín: Cintorín Vrbov