VÚC: Prešovský
 Okres: Poprad
  Mesto: Poprad    
   Firma: Pohrebno – cintorínske služby, s.r.o. Poprad